Pressmeddelanden

KOKAIN, AMFETAMIN, ECSTASY OCH CANNABIS: DE SENASTE TRENDERNA

Kokain förstahandsvalet bland droger för många unga européer

(24.11.2005 LISSABON)

Kokain har börjat spela en betydande roll på den europeiska drogscenen, rapporterar EU:s narkotikacentrum (ECNN) i Årsrapport 2005 över situationen på narkotikaområdet i Europa som presenteras i dag i Bryssel. Indikatorer för handel och konsumtion ger överväldigande bevis för att införseln och användningen av kokain har ökat och det kommer allt fler uppgifter om kokainrelaterade hälsoproblem.

ECNN uppskattar att omkring 9 miljoner européer (3% av alla vuxna) har använt kokain någon gång. Mellan 3 och 3,5 miljoner (1% av alla vuxna) tros ha testat drogen det senaste året, medan omkring 1,5 miljoner (0,5 % av alla vuxna) har använt kokain den senaste månaden. Kokain förekommer främst bland unga vuxna (15–34 år) och i synnerhet bland unga män och personer som bor i tätorter.

Det finns stora skillnader mellan länderna när det gäller användning av kokain. Enligt de flesta nationella undersökningar har mellan 1% och 11,6% av unga européer använt drogen någon gång, medan mellan 0,2% och 4,6% har använt kokain de senaste tolv månaderna.

Pressmeddelande som PDF-fil

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Pressmeddelande som Word-dokument

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Andra relevanta länkar

Figure 25: Recent (last year) use of cocaine among young adults (15–34 years old) in Europe and the USA

Figure 8: Trends in recent use (last year) of amphetamines among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 9: Trends in recent use (last year) of ecstasy among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 4: Trends in recent use (last year) of cannabis among young adults (aged 15–34), measured by national surveys

INFEKTIONSSJUKDOMAR, PROBLEMMISSBRUK OCH NARKOTIKARELATERADE DÖDSFALL

Heterosexuell smitta vanligare smittväg än injektionsmissbruk för nya aidsfall

(24.11.2005 LISSABON)

Heterosexuella kontakter har nu gått förbi injektionsmissbruk som den vanligaste smittvägen för nya aidsfall, varnar EU:s narkotikacentrum (ECNN) i sin årsrapport 2005 över situationen på narkotikaområdet i Europa, som släpps idag i Bryssel. Fram till 2001 orsakades det största antalet nya aidsfall inom EU av intravenöst narkotikamissbruk, men de senaste siffrorna visar att heterosexuell smitta nu står för det största antalet nya fall (1).

En viktig bidragande faktor till detta är, enligt ECNN (2), att hiv-positiva injektionsmissbrukare fått ökad tillgång till högaktiv antiretroviral terapi (HAART)*. Över 75% av de som behöver behandling har nu tillgång till HAART i större delen av Västeuropa, medan tillgången fortfarande är dålig i de baltiska staterna. I exempelvis Lettland har aidsfallen bland redan hiv-smittade injektionsmissbrukare ökat märkbart under de senaste åren, vilket tyder på att man behöver öka tillgången till HAART(3).

Pressmeddelande som PDF-fil

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Pressmeddelande som Word-dokument

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Andra relevanta länkar

Figure INF-2: AIDS cases by transmission group and year of diagnosis (1987 to 2003) adjusted for reporting delays, EU

Figure INF-1: AIDS cases among IDUs by country (WHO European Region) and year of diagnosis (1982 to 2003) adjusted for reporting delays

Figure DRD-8: Long term trend in acute drug-related deaths in the EU, 1985 to 2003

ÖVER EN HALV MILJONER EUROPÉER FÅR NU SUBSTITUTIONSBEHANDLING

Behandlingen av opiatberoende ökar kraftigt, men tillgången är fortfarande ojämnt fördelad

(24.11.2005 LISSABON)

Det totala antalet klienter i substitutionsbehandling i Europa har nu passerat halvmiljonstrecket, skriver EU:s narkotikacentrum ECNN i sin Årsrapport för 2005 över situationen på narkotikaområdet i Europa som läggs fram i Bryssel idag.

Efter en sjufaldig ökning under det senaste årtiondet får nu minst 530 000 klienter i 28 länder (EU-25, Norge, Bulgarien och Rumänien) substitutionsbehandling, antingen vid specialiserade behandlingscentrer eller hos allmänpraktiserande läkare, uppger narkotikacentrumet. Man uppskattar även att mellan en fjärdedel och hälften av alla med opiatproblem i Europa nu kan få denna typ av behandling.

Pressmeddelande som PDF-fil

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Pressmeddelande som Word-dokument

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Andra relevanta länkar

Figure 4: Breakdown of medically assisted treatment (MAT) including high-dosage buprenorphine treatment in Europe (EU Member States, Bulgaria, Romania and Norway)

DEN SENASTE UTVECKLINGEN INOM NARKOTIKAPOLITIK OCH LAGSTIFTNING

Växande oro över narkotikans inverkan på våra samhällen

(24.11.2005 LISSABON)

Det finns en växande oro i många europeiska länder över narkotikans mer omfattande inverkan på de samhällen vi lever i. Detta konstaterar EU:s narkotikacentrum (ECNN) i sin Årsrapport 2005 över situationen på narkotikaområdet i Europa.

Narkotikacentrumet har gjort en särskild granskning av de problem som narkotikamissbruk innebär för allmänheten och konstaterar att det finns en ny trend inom narkotikapolitiken som innebär att man inte bara går in för att minska användningen av olagliga droger, utan även angriper narkotikarelaterade beteenden som har en negativ inverkan på samhället i stort.

”Beteenden, situationer och aktiviteter som är exempel på de problem som narkotika innebär för allmänheten är inga nyheter, utan har funnits länge i de flesta av EU:s medlemsstater, kandidatländerna och Norge”, säger narkotikacentrumet. ”Vad som är nytt är den växande tendensen bland beslutsfattare i en del länder att samla ihop dessa företeelser under ett enda begrepp och att angripa dem inom ramen för den nationella narkotika-strategin”.

Pressmeddelande som PDF-fil

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Pressmeddelande som Word-dokument

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

ÅRSRAPPORT 2005: TYNGDPUNKT PÅ BROTTSLIGHETEN OCH FÄNGELSERNA

Narkotikabrotten ökar i det flesta EU-länder

(24.11.2005 LISSABON)

Brotten mot narkotikalagstiftningen (“narkotikabrott”) har enligt rapporter ökat i de flesta av EU:s 25 medlemsstater och Norge sedan slutet av 1990-talet, uppger EU:s narkotikacentrum (ECNN) i sin Årsrapport 2005 över situationen på narkotikaområdet i Europa, som läggs fram i Bryssel idag (1).

Denna uppåtgående trend i 20 länder under perioden 1998–2003 är enligt narkotikacentrumet särskilt tydlig i Estland och Polen, där de rapporterade narkotikabrotten ökade ungefär tio respektive tre gånger så mycket (2). I vissa länder konstaterades dock att sådana brott minskade under 2003, nämligen i Belgien, Spanien, Italien, Malta, Österrike och Slovenien.

Pressmeddelande som PDF-fil

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Pressmeddelande som Word-dokument

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Andra relevanta länkar

Table DLO-1 part (i). Number of reports for drug law offences, 1995 to 2003