Tabeller


Tabell 1: Nya nationella narkotikastrategier

Tabell 2: Prevention i skolor i Europa

Tabell 3: Använda ämnen inom behandling med läkemedel i Europa (inklusive försök)

Tabell 4: Skattningar av klienter i substitutionsbehandling Europa år 2003