Databibliotek

Detta databibliotek har sammanställts för att det skall bli lättare att studera de uppgifter, siffror och källor som har använts vid sammanställandet av årsrapporten för 2005.