Årsrapport 2005: situationen på narkotikaområdet i Europa


Den tryckta versionen

PDF-filer med den tryckta versionen på de olika språken kan hämtas i avdelningen för nedladdning av filer.


Välkommen till årsrapporten för 2005 från EU:s narkotikacentrum.

De viktigaste resultaten sammanfattas i sex pressmeddelanden.

Huvudrubriker och nyckelfakta för 2005 återfinns i en framställning i PowerPoint.

Titta först här:


Årsrapporten bygger på den information som ECNN har fått i form av nationella rapporter från EU-medlemsstaterna, kandidatländerna och Norge (som har deltagit i ECNN:s arbete sedan 2001). Den statistik som redovisas avser 2003 (eller det senaste år för vilket uppgifter finns tillgängliga). När det gäller motåtgärderna mot narkotikamissbruket och de tre temakapitlen kan det förekomma att nyare uppgifter än så redovisas.

Lanseringsdag: torsdagen den 24 november 2005 kl. 10.00 (CET).