Sporočila za javnost

KOKAIN, AMFETAMINI, EKSTAZI IN MARIHUANA: NAJNOVEJŠI TRENDI

Kokain - stimulativna droga, ki jo izbere veliko mladih Evropejcev

(24.11.2005, LIZBONA)

Kokain postaja vse bolj pomembna droga v prikazu stanja na področju drog v Evropi, poroča Agencija EU za droge (EMCDDA) v svojem Letnem poročilu 2005 o stanju na področju problematike drog v Evropi, ki je bilo danes predstavljeno v Bruslju. Kazalci trgovanja s kokainom in njegova uporaba opozarjajo na rast uvoza in uporabe te droge, opaziti pa je tudi vedno več dokazov o zdravstvenih težavah zaradi uporabe kokaina.

Center EMCDDA ocenjuje, da je okoli 9 milijonov Evropejcev (3% vseh odraslih) že uporabilo kokain. Od 3 do 3,5 milijona (1% vseh odraslih) Evropejcev naj bi drogo poskusilo v zadnjem letu, medtem ko naj bi bilo rednih uporabnikov, sem se štejejo tisti, ki so kokain uživali v zadnjem mesecu, okoli 1,5 milijona (0,5% vseh odraslih). Uporaba kokaina je razširjena predvsem med mlajšimi odraslimi (15–34 let), zlasti mlajšimi moškimi, in tistimi, ki živijo v mestnih območjih.

Uporaba kokaina se med državami močno razlikuje, večina nacionalnih raziskav namreč ocenjuje, da je drogo že kdaj uporabilo od 1% do 11,6% mladih Evropejcev, v zadnjih 12 mesecih pa med 0,2% in 4,6%.

Objavljene novice v formatu PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Objavljene novice v formatu Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Druge ustrezne povezave

Figure 25: Recent (last year) use of cocaine among young adults (15–34 years old) in Europe and the USA

Figure 8: Trends in recent use (last year) of amphetamines among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 9: Trends in recent use (last year) of ecstasy among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 4: Trends in recent use (last year) of cannabis among young adults (aged 15–34), measured by national surveys

NALEZLJIVE BOLEZNI, PROBLEMATIČNA UPORABA DROG IN SMRTNI PRIMERI ZARADI DROG

Heteroseksualni spolni odnosi pogosteje vzrok novih primerov aidsa kot vbrizgavanje drog

(24.11.2005, LIZBONA)

Heteroseksualni spolni odnosi so kot vzrok novih primerov aidsa prehiteli vbrizgavanje drog, je opozorila Agencija EU za droge (EMCDDA) v Letnem poročilu o stanju na področju problematike drog v Evropi, ki ga je danes objavila v Bruslju. Do leta 2001 je bilo večino primerov aidsa v EU mogoče pripisati vbrizgavanju drog, najnovejši podatki pa kažejo, da je največ primerov posledica prenosa s heteroseksualnimi spolnimi odnosi (1).

EMCDDA (2) pravi, da je k temu pomembno prispeval izboljšan dostop HIV-pozitivnih injicirajočih uporabnikov drog do izredno aktivne protiretrovirusne terapije (HAART)*. Več kot 75% tistih, ki potrebujejo terapijo HAART, ima v večini zahodne Evrope dostop do nje, medtem ko je razpoložljivost v baltskih državah še vedno slaba. V Latviji se je na primer v preteklih letih znatno povečalo število primerov aidsa med injicirajočimi uporabniki drog, okuženimi z virusom HIV, kar kaže, da je treba izboljšati dostop do terapije HAART (3).

Objavljene novice v formatu PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Objavljene novice v formatu Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Druge ustrezne povezave

Figure INF-2: AIDS cases by transmission group and year of diagnosis (1987 to 2003) adjusted for reporting delays, EU

Figure INF-1: AIDS cases among IDUs by country (WHO European Region) and year of diagnosis (1982 to 2003) adjusted for reporting delays

Figure DRD-8: Long term trend in acute drug-related deaths in the EU, 1985 to 2003

VEČ KOT POL MILIJONA EVROPEJCEV V PROGRAMIH NADOMESTNEGA ZDRAVLJENJA

Močan porast služb obravnave odvisnosti od opiatov, toda razpoložljivost in dostopnost še vedno neenakomerni

(24.11.2005 LIZBONA)

Skupno število oseb, vključenih v nadomestno zdravljenje v Evropi, je preseglo mejo pol milijona, pravi agencija EU za droge (EMCDDA), ki je danes v Bruslju predstavila svoje Letno poročilo 2005 o stanju na področju problematike drog v Evropi.

Kot pravi agencija, je glede na sedemkratni porast v zadnjem desetletju, vsaj 530.000 oseb v 28 državah (EU-25, Norveška, Bolgarija, Romunija) v programih nadomestnega zdravljenja, bodisi v specializianih centrih za zdravljenje ali pri splošnem zdravniku. Poleg tega se ocenjuje, da je vsaj med četrtino in polovico tistih, ki imajo probleme zaradi uporabe opiatov, vključenih v takšno vrsto obravnave.

Objavljene novice v formatu PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Objavljene novice v formatu Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Druge ustrezne povezave

Figure 4: Breakdown of medically assisted treatment (MAT) including high-dosage buprenorphine treatment in Europe (EU Member States, Bulgaria, Romania and Norway)

NOVE POLITIKE IN ZAKONI NA PODROČJU DROG

Vse večja zaskrbljenost zaradi vpliva uporabe drog na skupnosti

(24.11.2005, LIZBONA)

Mnoge evropske države so vse bolj zaskrbljene zaradi naraščajočega vpliva uporabe drog in pojavov, ki spremljajo uporabo drog, na skupnosti, v katerih živimo, trdi Agencija EU za droge (EMCDDA) v Letnem poročilu 2005 o stanju na področju problematike drog v Evropi.

V posebnem poročilu, ki obravnava z drogami povezane motnje javnega reda in miru, EMCDDA opozarja na novo težnjo v politikah za nadzor drog, ki bi bila usmerjena na prepoznavanje vedenjskih oblik, povezanih z drogami, ki negativno vplivajo na skupnost kot celoto, in ne le na omejevanje uporabe prepovedanih drog.

"Vedenja, razmere in dejavnosti, povezana z motnjami javnega reda in miru zaradi drog, niso novi pojavi, saj že dolgo obstajajo v večini držav članic EU, držav kandidatk in na Norveškem," pravi Agencija. "Nova pa je naraščajoča težnja oblikovalcev politike v nekaterih državah, da bi vse te pojave združili pod en sam krovni koncept, ki bi se obravnaval znotraj nacionalnih politik o drogah."

Objavljene novice v formatu PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Objavljene novice v formatu Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

LETNO POROČILO 2005: OSREDOTOČENOST NA KAZNIVA DEJANJA IN ZAPOR

Večina držav Evropske unije poroča o povečanju števila kršitev zakonodaje na področju drog

(24.11.2005, LIZBONA)

Kršenje pravne zakonodaje povezane z drogami v večini 25 držav članic EU in na Norveškem narašča od poznih devetdesetih let dalje, navaja Agencija EU za droge (EMCDDA) v svojem Letnem poročilu o stanju na področju problematike drog v Evropi, ki ga je danes predstavila v Bruslju (1).

Ta trend naraščanja v 20 državah v obdobju od 1998–2003 je po mnenju Agencije še posebej izrazit v Estoniji in na Poljskem, kjer se je število zabeleženih kršitev zakonodaje na področju drog povečalo za približno desetkrat oziroma trikrat (2).Toda v nekaterih državah, v Belgiji, Španiji, Italiji, na Malti, v Avstriji in v Sloveniji, se je po poročilih število tovrstnih kaznivih dejanj leta 2003 zmanjšalo.

Objavljene novice v formatu PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Objavljene novice v formatu Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Druge ustrezne povezave

Table DLO-1 part (i). Number of reports for drug law offences, 1995 to 2003