Tabele


Tabela 1: Nove nacionalne strategije boja proti drogam

Tabela 2: Preprečevanje med šolsko mladino v Evropi

Tabela 3: Uporabljene snovi v z zdravili podprtem zdravljenju v Evropi (vključno s poskusi)

Tabela 4: Ocene oseb, ki prejemajo nadomestno zdravljenje v Evropileta 2003