Podatkovna knjižnica

Ta podatkovna knjižnica je bila pripravljena, da vam olajša pregled nad podatki, številkami in viri, ki so bili uporabljeni pri pripravi letnega poročila za leto 2005.