Letno poročilo 2005: stanje v zvezi s problemom drog v Evropi


Natisnjena različica

Datoteke natisnjene različice v formatu PDF v različnih jezikih so na voljo v razdelku Prenosi.


Dobrodošli na predstavitvi letnega poročila agencije EU za droge za leto 2005.

Šest sporočil za javnost vsebuje povzetek glavnih ugotovitev.

Naslovi in ključna dejstva za leto 2005 so vključena v PowerPoint predstavitvi.

Kje začeti?


Pričujoče letno poročilo temelji na podatkih, ki so jih v obliki nacionalnih poročil Centru poslale države članice EU, države kandidatke in Norveška (ki sodeluje pri delu Centra od leta 2001). Vsi tukaj uporabljeni statistični podatki se nanašajo na leto 2003 (ali na zadnje razpoložljivo leto).

Datum objave: četrtek, 24. november 2005, 10:00 (srednjeevropski čas).