Tabuľky


Tabuľka 1: Nové národné protidrogové stratégie

Tabuľka 2: Prevencia na európskych školách

Tabuľka 3: Látky uplatňované v lekársky asistovanej liečbe v Európe (vrátane klinických skúšok)

Tabuľka 4: Odhad klientov v substitučnej liečbe v Európe v roku 2003