Dátová knižnica

Táto dátová knižnica bola pripravená s cieľom uľahčiť bližšie konzultácie údajov, obrázkov a zdrojov použitých pri zostavovaní výročnej správy 2005.