Výročná správa 2005: stav drogovej problematiky v Európe


Tlačená verzia

Súbory vo formáte PDF, obsahujúce tlačenú verziu správy v jednotlivých jazykoch, sú k dispozícii v sekcii súbory na prevzatie (downloads).


Vítame vás na stránke výročnej správy agentúry EÚ pre drogy za rok 2005.

V šiestich tlačových správach sú zhrnuté hlavné zistenia.

Prezentácia (Power Point) kľúčových faktov a stručného prehľadu za rok 2005.

Kde začať:


Táto výročná správa obsahuje informácie, ktoré vo forme národných správ poskytli EMCDDA členské štáty EÚ, kandidátske krajiny a Nórsko (ktoré sa zúčastňuje na práci EMCDDA od roku 2001). Uvádzané štatistické údaje sa vzťahujú na rok 2003 (alebo na posledný rok, za ktorý boli k dispozícii). Údaje o opatreniach proti užívaniu drog a o vybraných otázkach môžu byť aj novšieho dáta.

Dátum uverejnenia: štvrtok 24. novembra 2005, 10.00 h (SEČ).