Despre OEDT

Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) este una din agenţiile descentralizate ale Uniunii Europene. Înfiinţat în 1993 şi cu sediul la Lisabona, Observatorul este sursa principală pentru o informare cuprinzătoare cu privire la situaţia drogurilor şi a dependenţei de droguri în Europa.

OEDT culege, analizează şi difuzează informaţii obiective, verificate şi comparative privind drogurile şi dependenţa de droguri. Prin aceasta, OEDT oferă publicului său o imagine documentată privind fenomenul drogurilor la nivel european.

Publicaţiile OEDT constituie o sursă de informaţii de prim ordin pentru un public larg, care cuprinde factorii de decizie politică şi consilierii acestora, specialişti şi cercetători activând în domeniul drogurilor şi, în sens mai larg, mass-media şi publicul larg.

Raportul anual prezintă sinteza anuală a OEDT privind fenomenul drogurilor în UE şi constituie o referinţă de bază pentru cei interesaţi să afle ultimele informaţii despre situaţia drogurilor în Europa.