Tabele


Tabelul 1: Noi strategii naţionale privind drogurile

Tabelul 2: Activitatea de prevenire în şcoli la nivel european

Tabelul 3: Substanţe utilizate în tratamentul sub supraveghere medicală în Europa (inclusiv testări)

Tabelul 4: Estimări ale numărului de clienţi ai tratamentului de substituţie din Europa în 2003