Componente pe categorii

Figuri  |  Căsuţe  |  Tabele

Figuri


Figura 1: Prevalenţa consumului de canabis pe parcursul vieţii, în ultimul an şi în ultima lună la elevi de 15 – 16 ani, în 2003

Figura 2: Elaborarea politicilor şcolare

Figura 3: Consumul actual (în ultima lună) de canabis în rândul adulţilor tineri (15–24 ani), măsurat prin anchete naţionale

Figura 4: Tendinţe ale consumului recent (anul precedent) de canabis în rândul adulţilor tineri (15–34 ani), măsurate prin anchetele naţionale (1)

Figura 5: Prevalenţa consumului de canabis pe parcursul vieţii la elevii de 15 – 16 ani, raportată în rundele din 1995, 1999 şi 2003 ale anchetei ESPAD

Figura 6: Consumul recent (anul precedent) de amfetamine în rândul adulţilor tineri la anumite vârste, 15–34 ani şi 15–24 ani, măsurat prin anchete asupra populaţiei

Figura 7: Prevalenţa pe parcursul vieţii şi consumul recent (în anul precedent) de Ecstasy în rândul adulţilor tineri la anumite vârste, 15–34 şi 15–24 ani, măsurat prin anchetele asupra populaţiei

Figura 8: Tendinţe ale consumului recent (în anul precedent) de amfetamine în rândul adulţilor tineri (15–34 ani), măsurate prin anchetele asupra populaţiei (1)

Figura 9: Tendinţe ale consumului recent (în anul precedent) de Ecstasy în rândul adulţilor tineri (15–34 ani), măsurate prin anchetele asupra populaţiei (1)

Figura 10: Consumul recent (în anul precedent) de cocaină în rândul tuturor adulţilor tineri şi al bărbaţilor tineri, măsurat prin anchetele naţionale

Figura 11: Tendinţe ale consumului recent (în anul precedent) de cocaină în rândul adulţilor tineri (15–34 ani), măsurate prin anchetele asupra populaţiei (1)

Figura 12: Estimări ale consumului problematic de droguri 1999–2003 (rată la 1 000 de persoane cu vârste între 15 şi 64 de ani)

Figura 13: Estimări la nivel naţional şi local ale prevalenţei consumului problematic de droguri, 1999–2003 (cazuri la 1 000 de locuitori cu vârste între 15 şi 64 de ani)

Figura 14: Noi clienţi în regim de ambulatoriu care îşi injectează opiacee, ca proporţie din numărul total de noi clienţi consumatori de opiacee pe ţară, 2003

Figura 15: Cazuri de SIDA în funcţie de grupul de transmitere şi anul de diagnosticare (1987–2003) ajustat în funcţie de întârzierile de raportare, Uniunea Europeană

Figura 16: Estimări la nivel naţional şi local ale prevalenţei HCV în rândul consumatorilor de droguri injectabile, 2002–2003

Figura 17: Cazurile de hepatită C notificate, procentul de cazuri raportate ca CDI, 1992–2003

Figura 18: Introducerea programelor pentru ace şi siringi în 24 de state membre ale Uniunii Europene, Norvegia şi Bulgaria

Figura 19: Tendinţele vârstei medii a victimelor deceselor subite legate de consumul de droguri în unele state membre ale Europei celor 15, 1990–2001/2003

Figura 20: Tendinţa globală a deceselor subite legate de consumul de droguri în statele membre ale Europei celor 15 şi tendinţa proporţiei reprezentate de victimele deceselor legate de consumul de droguri sub vârsta de 25 de ani, 1990–2003

Figura 21: Tendinţa globală a deceselor subite legate de consumul de droguri în noile state membre şi în ţările candidate şi tendinţa proporţiei reprezentate de victimele sub 25 de ani, 1996–2003

Figura 22: Cazurile de infecţie cu HIV nou diagnosticate la consumatorii de droguri injectabile din anumite state membre ale Uniunii Europene, Rusia şi Ucraina, pe an de raportare

Figura 23: Consumul recent (în ultimul an) de canabis în rândul adulţilor tineri (15–34 ani) în Uniunea Europeană şi în SUA

Figura 24: Consumul recent (în ultimul an) de Ecstasy în rândul adulţilor tineri (15–34 ani) în Uniunea Europeană şi în SUA

Figura 25: Consumul recent (în ultimul an) de cocaină în rândul adulţilor tineri (15–34 ani) în Uniunea Europeană şi în SUA