Prevenirea în şcoală


Figura 2 Elaborarea politicilor şcolare

Figura 2

NB:

Partea germanofonă a Belgiei = sporadic.

Sursă: Punctele focale naţionale Reitox.

imprimare


În toate statele membre şcolile sunt considerate cel mai important cadru de prevenire universală, înregistrându-se o creştere o creştere vizibilă a accentului pus pe prevenirea în şcoală în cadrul strategiilor naţionale şi la punerea structurată în aplicare a acestei abordări. Această tendinţă se reflectă în expansiunea politicilor privind drogurile în şcoală (Figura 2) şi în dezvoltarea de programe modulare specifice de prevenire a drogurilor destinate şcolilor precum şi în ameliorarea formării profesorilor.

Un număr mai mare de ţări decât înainte au introdus (Danemarca a pus în aplicare primul său program de deprindere a autonomiei funcţionale în şcoală), au extins (Germania) sau planifică (Franţa şi Italia în cadrul strategiilor lor naţionale) programe mai structurate de prevenire. De exemplu, în 2003 au fost introduse programe de prevenire în 60 % din şcolile din Polonia.

Grecia oferă un foarte bun exemplu de deplasare a politicilor de prevenire dinspre abordarea tradiţională bazată pe informaţii şi individuală (consiliere) spre punerea în aplicare a unei strategii reale în domeniul sănătăţii publice care să poată maximiza acoperirea abordărilor bazate pe programe. Numărul programelor de prevenire în şcoală din Grecia a crescut de peste două ori între 2000 şi 2003, iar numărul programelor în familie a crescut de trei ori în aceeaşi perioadă. Şi în Malta şi în Regatul Unit a crescut importanţa rolului abordărilor bazate pe programe în cadrul politicilor de prevenire: Programul Blueprint îşi propune să determine în ce mod poate fi adaptată cercetarea internaţională în domeniul prevenirii eficiente a drogurilor la sistemul şcolar britanic, şi se bazează pe dovezi care sugerează că o combinaţie între educaţia în şcoală privind drogurile, implicarea părinţilor, campanii media, iniţiative locale în domeniul sănătăţii şi parteneriate comunitare este mai eficientă decât intervenţia şcolii. Pe parcursul a cinci ani, pentru acest program au fost alocate şase milioane de lire sterline (8,5 milioane EUR) (32).


(32www.drugs.gov.uk/NationalStrategy/YoungPeople/Blueprint.