Publikacje prasowe

KOKAINA, AMFETAMINA, EKSTAZY I KONOPIE INDYJSKIE: NAJNOWSZE TENDENCJE

Kokaina staje się ulubionym środkiem pobudzającym dla wielu młodych Europejczyków

(24.11.2005 LIZBONA)

Kokaina stała się ważnym narkotykiem wśród nielegalnych substancji będących w użyciu w Europie, donosi w dniu dzisiejszym Europejska Agencja UE ds. narkotyków (EMCDDA) w Sprawozdaniu rocznym 2005 na temat stanu problemu narkotykowego w Europie, opublikowanym w Brukseli. Wskaźniki opisujące handel narkotykami i ich zażywanie obecnie zdecydowanie pokazują wzrost znaczenia i używania kokainy; istnieje też coraz więcej danych potwierdzających problemy zdrowotne związane z tym narkotykiem.

EMCDDA szacuje, że około 9 milionów Europejczyków (3% wszystkich dorosłych) spróbowało w swoim życiu kokainy. Od 3 do 3,5 miliona osób (1% wszystkich dorosłych) prawdopodobnie zażyło ten narkotyk w ostatnim roku, a około 1,5 miliona osób (0,5% wszystkich dorosłych), które zażyły kokainę w ostatnim miesiącu, zakwalifikowano jako zażywających ją obecnie. Największe spożycie występuje głównie w grupie młodych osób dorosłych (15–34 lat), zwłaszcza młodych mężczyzn oraz osób mieszkających w obszarach miejskich.

Spożycie kokainy różni się istotnie pomiędzy krajami, przy czym większość badań krajowych ocenia, że od 1% do 11,6% młodych Europejczyków spróbowało tego narkotyku przynajmniej raz w życiu oraz że od 0,2% do 4,6% zażyło go w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Wiadomości w formacie PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Wiadomości w formacie Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Inne podobne strony

Figure 25: Recent (last year) use of cocaine among young adults (15–34 years old) in Europe and the USA

Figure 8: Trends in recent use (last year) of amphetamines among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 9: Trends in recent use (last year) of ecstasy among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 4: Trends in recent use (last year) of cannabis among young adults (aged 15–34), measured by national surveys

CHOROBY ZAKAŹNE, PROBLEMOWE UŻYWANIE NARKOTYKÓW ORAZ ZGONY SPOWODOWANE NARKOTYKAMI

Przenoszenie drogą kontaktów heteroseksualnych wyprzedza dożylne przyjmowanie narkotyków na liście przyczyn nowych zachorowań na AIDS

(24.11.2005 LIZBONA)

Kontakty heteroseksualne wyprzedziły ostatnio dożylne przyjmowanie narkotyków, zajmując pierwsze miejsce na liście przyczyn zachorowań na AIDS – ostrzega dziś Agencja UE ds. narkotyków (EMCDDA) w swoim Sprawozdaniu rocznym 2005 na temat stanu problemu narkotykowego w Europie, opublikowanym w Brukseli. Mimo że do 2001 roku większość przypadków zachorowań na AIDS w UE można było przypisać dożylnemu przyjmowaniu narkotyków, to najświeższe dane statystyczne wskazują, że obecnie przyczyną największej liczby zachorowań na tę chorobę jest zakażenie poprzez kontakty heteroseksualne (1).

Według EMCDDA (2) ważnym czynnikiem, który miał wpływ na tę zmianę, jest lepszy dostęp osób chorych na AIDS przyjmujących narkotyki dożylnie do wysoce aktywnej terapii antyretrowirusowej (HAART)*. Ponad 75% osób wymagających terapii HAART ma obecnie do niej dostęp w większości państw Europy Zachodniej, jednak dostępność tej formy leczenia nadal pozostaje niska w państwach nadbałtyckich. Na przykład na Łotwie w ostatnich latach znacząco wzrosła liczba przypadków zachorowań na AIDS wśród osób przyjmujących narkotyki dożylnie, będących nosicielami wirusa HIV, co sugeruje potrzebę umożliwienia szerszego dostępu do terapii HAART (3).

Wiadomości w formacie PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Wiadomości w formacie Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Inne podobne strony

Figure INF-2: AIDS cases by transmission group and year of diagnosis (1987 to 2003) adjusted for reporting delays, EU

Figure INF-1: AIDS cases among IDUs by country (WHO European Region) and year of diagnosis (1982 to 2003) adjusted for reporting delays

Figure DRD-8: Long term trend in acute drug-related deaths in the EU, 1985 to 2003

PONAD PÓŁ MILIONA EUROPEJCZYKÓW OBECNIE PODDANYCH JEST LECZENIU SUBSTYTUCYJNEMU

Znaczący wzrost usług dla osób uzależnionych od opiatów, ale dostępność do usług nadal nierówna

(24.11.2005 LIZBONA)

Liczba pacjentów poddanych leczeniu substytucyjnemu w Europie przekroczyła pół miliona jak podaje Agencja ds. Narkotyków (EMCDDA) w swoim Sprawozdaniu rocznym 2005 na temat stanu problemu narkotykowego w Europie, opublikowanym w Brukseli.

W ostatniej dekadzie liczba uzależnionych wzrosła siedmiokrotnie (dane Agencji), a co najmniej 530 tys. pacjentów poddanych jest obecnie leczeniu w 28 krajach (UE-25, Norwegia, Bułgaria i Rumunia) w specjalistycznych ośrodkach leczenia lub pod kierunkiem lekarzy ogólnych. Szacuje się, że od jednej czwartej do jednej drugiej osób uzależnionych od opiatów w Europie może być obecnie poddana tego typu leczeniu.

Wiadomości w formacie PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Wiadomości w formacie Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Inne podobne strony

Figure 4: Breakdown of medically assisted treatment (MAT) including high-dosage buprenorphine treatment in Europe (EU Member States, Bulgaria, Romania and Norway)

NOWE ZMIANY W POLITYCE I PRAWIE ANTYNARKOTYKOWYM

Rosnące obawy o wpływ zażywania narkotyków na społeczeństwo

(24.11.2005 LIZBONA)

W wielu krajach europejskich rosną obawy dotyczące szerszego wpływu zażywania narkotyków na społeczności, w których żyjemy, stwierdza Agencja UE ds. narkotyków (EMCDDA) w opublikowanym dziś Sprawozdaniu rocznym 2005 na temat stanu problemu narkotykowego w Europie.

W specjalnym przeglądzie dotyczącym naruszeń porządku publicznego związanych z narkotykami EMCDDA zwraca uwagę na nową tendencję, na której powinna koncentrować się polityka kontroli narkotykowej – nie tylko ograniczenie popytu na narkotyki, ale także reagowanie na zachowania związane z narkotykami, które mają negatywny wpływ na społeczeństwo jako całość.

„Zachowania, sytuacje i działania związane z naruszeniem porządku publicznego, których przyczyną są narkotyki, istnieją od dawna w większości Państw Członkowskich UE, krajów kandydujących oraz w Norwegii, i nie są zjawiskiem nowym” – stwierdza Agencja. – „Nowa jest natomiast tendencja wśród decydentów niektórych krajów do klasyfikowania tych zagadnień w ramach jednej ogólnej koncepcji realizowanej w ramach krajowych strategii antynarkotykowych".

Wiadomości w formacie PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Wiadomości w formacie Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2005: PRZESTĘPCZOŚĆ I WIĘZIENNICTWO

Większość państw UE wskazuje na wzrost liczby przestępstw przeciwko prawu antynarkotykowemu

(24.11.2005 LIZBONA)

Od końca lat 90-tych większość z 25 Państw Członkowskich UE i Norwegia odnotowała wzrost przestępstw przeciwko prawu antynarkotykowemu (“przestępstw narkotykowych”) jak ogłosiła dzisiaj Agencja UE ds. narkotyków (EMCDDA) w swoim Sprawozdaniu rocznym 2005 na temat stanu problemu narkotykowego w Europie, opublikowanego w Brukseli (1).

W opinii Agencji, w latach 1998–2003, rosnąca tendencja odnotowana w 20 krajach jest szczególnie widoczna w Estonii i Polsce, gdzie liczba przestępstw narkotykowych wzrosła odpowiednio około dziesięciokrotnie i trzykrotnie (2). Jednakże, w niektórych krajach, takich jak Belgia, Hiszpania, Włochy, Malta, Austria i Słowenia, raporty poświęcone tego typu przestępstwom wskazują na ich spadek w 2003 r.

Wiadomości w formacie PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Wiadomości w formacie Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG | RO | NO

Inne podobne strony

Table DLO-1 part (i). Number of reports for drug law offences, 1995 to 2003