Sprawozdania krajowe Reitox

Corocznie krajowe punkty kontaktowe sieci Reitox dostarczają EMCDDA sprawozdanie dotyczące krajowego stanu problemu narkotykowego w danym kraju. Sprawozdania te stanowią nieocenione źródło umożliwiające EMCDDA między innymi sporządzenie sprawozdania rocznego.