Okienka


Okienko 1: Tworzenie zrównoważonego systemu monitorowania zdrowia

Okienko 2: Naruszanie porządku publicznego związane z narkotykami: trendy w polityce i działaniach, w Sprawozdaniu rocznym EMCDDA 2005: zagadnienia wybrane

Okienko 3: Europejski projekt badań szkolnych w zakresie spożywania alkoholu i innych narkotyków (ESPAD): coraz bogatsze źródło informacji dla zrozumienia trendów spożywania narkotyków i alkoholu wśród ludzi młodych

Okienko 4: Oszacowania dotyczące zażywania narkotyków w populacji

Okienko 5: Wskaźnik zapotrzebowania na leczenie

Okienko 6: Interpretacja danych o konfiskatach i sytuacji rynkowej

Okienko 7: HIV i AIDS w Europie Wschodniej

Okienko 8: Wysoce aktywna terapia antyretrowirusowa w europejskim regionie WHO

Okienko 9: Ułatwianie dostępu do usług

Okienko 10: Buprenorfina: praktyki leczenia, nadużywania i przepisywania, w Sprawozdaniu rocznym EMCDDA 2005: zagadnienia wybrane

Okienko 11: Zażywanie narkotyków a przestępczość: dane wybiórcze

Okienko 12: Alternatywy dla więzienia: działania w UE dotyczące popełniających przestępstwa osób problemowo zażywających narkotyki, w Sprawozdaniu rocznym 2005, zagadnienia wybrane