Biblioteka danych

Niniejsza biblioteka danych została opracowana w celu ułatwienia konsultacji danych, liczb oraz źródeł, które zostały wykorzystane do przygotowania sprawozdania rocznego na rok 2005.