Sprawozdanie roczne 2005: stan problemu narkotykowego w Europie


Wersja do wydruku

Pliki w formacie PDF do wydruku w różnych wersjach językowych dostępne są w części do pobrania.


Zapraszamy do zapoznania się z rocznym sprawozdaniem agencji UE ds. narkotyków.

Sześć komunikatów prasowych zawiera podsumowanie najważniejszych wyników badań.

Najważniejsze wiadomości i kluczowe dane zostały ujęte w prezentacji PowerPoint.

Gdzie zacząć:


Niniejsze sprawozdanie roczne powstało w oparciu o informacje udostępnione Centrum EMCDDA przez Państwa Członkowskie UE, państwa kandydujące oraz Norwegię (biorącą udział w pracach EMCDDA od 2001 r.) w postaci sprawozdań krajowych. Przedstawione tutaj dane statystyczne dotyczą roku 2003 (lub ostatniego roku, dla którego dostępne są dane). Nowsze dane mogą być dostępne w zakresie reakcji na zażywanie narkotyków oraz odnośnie do zagadnień wybranych.

Data publikacji: czwartek, 24 listopada 2005 r., godzina 10:00 (CET).