Pressemeldinger

KOKAIN, AMFETAMIN, ECSTASY OG CANNABIS: DEN SENESTE UTVIKLINGEN

Kokain er blitt det foretrukne sentralstimulerende stoff blant mange unge europeere

(24.11.2005 LISBOA)

Kokain utgjør en vesentlig del av narkotikabildet i Europa, rapporterer EUs narkotikabyrå (EONN) i sin Årsrapport for 2005 om narkotikasituasjonen i Europa, som lanseres i Brussel i dag. Indikasjonene på økt import og bruk av kokain er overveldende, og man har stadig mer omfattende dokumentasjon på kokainrelaterte helseproblemer.

EONN anslår at totalt rundt 9 millioner europeere (eller 3% av alle voksne) har brukt kokain en eller annen gang. Et sted mellom 3 og 3,5 millioner (1% av alle voksne) kan ha prøvd stoffet i løpet av siste år, mens ca. 1,5 millioner (0,5% av alle voksne) klassifiseres som aktuelle brukere og har brukt kokain i løpet av siste måned. Bruken er hovedsakelig konsentrert blant unge voksne (15–34 år), særlig unge menn, og i urbane områder.

Kokainbruken varierer landene imellom, men i henhold til de fleste nasjonale undersøkelser har mellom 1% og 11,6% av alle unge europeere noen gang prøvd stoffet, og mellom 0,2% og 4,6% har brukt det i løpet av de siste 12 månedene.

Pressemelding som PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Pressemelding som Word-dokument

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Andre relevante lenker

Figure 25: Recent (last year) use of cocaine among young adults (15–34 years old) in Europe and the USA

Figure 8: Trends in recent use (last year) of amphetamines among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 9: Trends in recent use (last year) of ecstasy among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 4: Trends in recent use (last year) of cannabis among young adults (aged 15–34), measured by national surveys

INFEKSJONSSYKDOMMER, PROBLEMATISK NARKOTIKABRUK OG NARKOTIKARELATERTE DØDSFALL

Flere nye tilfeller av AIDS kan tilbakeføres til heteroseksuell sex enn til injeksjonsbruk av narkotika

(24.11.2005 LISBOA)

Heteroseksuell kontakt står nå for et større antall nye AIDS-tilfeller enn injeksjonsbruk av narkotika, advarer EUs narkotikabyrå (EONN) i sin Årsrapport for 2005 om narkotikasituasjonen i Europa, som offentliggjøres i Brussel i dag. Mens de aller fleste nye tilfellene av AIDS i EU fram til 2001 kunne tilbakeføres til sprøytebruk av narkotika, viser de siste tallene at heteroseksuell smitte nå er vanligst (1).

En viktig årsak til dette er ifølge EONN (2) at HIV-positive sprøytebrukere nå har bedre tilgang til høyaktiv antiretroviral behandling (HAART)*. I Vest-Europa får over 75% av de som trenger HAART, nå tilbud om slik behandling; tilgjengeligheten i de baltiske statene er ennå dårlig. I Latvia har f.eks. antallet tilfeller av AIDS blant HIV-infiserte sprøytebrukere steget signifikant de siste årene, noe som tyder på at tilbudet om HAART må bygges ut (3).

Pressemelding som PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Pressemelding som Word-dokument

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Andre relevante lenker

Figure INF-2: AIDS cases by transmission group and year of diagnosis (1987 to 2003) adjusted for reporting delays, EU

Figure INF-1: AIDS cases among IDUs by country (WHO European Region) and year of diagnosis (1982 to 2003) adjusted for reporting delays

Figure DRD-8: Long term trend in acute drug-related deaths in the EU, 1985 to 2003

OVER EN HALV MILLION EUROPEERE MOTTAR NÅ SUBSTITUSJONSBEHANDLING

Betydelig økning i hjelpetiltak for opiatavhengighet, men fremdeles varierende tilgjengelighet

(24.11.2005 LISBOA)

Det totale antallet klienter i substitusjonsbehandling i Europa har nå passert en halv million, sier EUs narkotikabyrå (EONN) i sin Årsrapport for 2005 om narkotikasituasjonen i Europa, som offentliggjøres i dag i Brussel.

Etter en syvdobling i løpet av det siste tiåret mottar nå minst 530 000 klienter substitusjonsbehandling i 28 land (EU-25, Norge, Bulgaria og Romania), enten gjennom spesialiserte behandlingsinstitusjoner eller allmenleger. Og det er anslått at et sted mellom en firedel og halvparten av alle med opiatproblemer i Europa nå mottar denne formen for behandling.

Pressemelding som PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Pressemelding som Word-dokument

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Andre relevante lenker

Figure 4: Breakdown of medically assisted treatment (MAT) including high-dosage buprenorphine treatment in Europe (EU Member States, Bulgaria, Romania and Norway)

NYERE UTVIKLING INNEN NARKOTIKAPOLITIKK OG LOVGIVNING

De samfunnsmessige konsekvensene av narkotikabruk vekker økt bekymring

(24.11.2005 LISBOA)

I mange land i Europa er det økt bekymring for narkotikabrukens mer vidtrekkende konsekvenser for samfunnet, sier EUs narkotikabyrå (EONN) i dag i sin Årsrapport for 2005 om narkotikasituasjonen i Europa.

I en egen gjennomgang av narkotikarelaterte ordensforstyrrelser påpeker EONN en ny tendens hvor narkotikapolitikken og narkotikakontrollen fokuserer ikke bare på å redusere bruken av illegale rusmidler, men også på å identifisere narkotikarelatert atferd som har negative konsekvenser for samfunnet som sådan.

Ifølge byrået har ”de fleste medlemsstatene i EU, søkerlandene og Norge lenge opplevd atferd, situasjoner og aktiviteter relatert til narkotika som forbindes med ordensforstyrrelser”. “Det nye er den økende tendensen blant beslutningstakere i enkelte land til å gruppere disse under et paraplybegrep i den nasjonale narkotikastrategien”.

Pressemelding som PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Pressemelding som Word-dokument

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

ÅRSRAPPORT FOR 2005: FOKUS PÅ KRIMINALITET OG FENGSEL

De fleste EU-statene rapporterer om en økning i antallet narkotikalovbrudd

(24.11.2005 LISBOA)

Antallet brudd på narkotikalovgivningen har økt i de aller fleste av de 25 EU-medlemsstatene og Norge siden slutten av 1990-tallet, sier EUs narkotikabyrå (EONN) i sin Årsrapport for 2005 om narkotikasituasjonen i Europa, som offentliggjøres i Brussel i dag (1).

Ifølge byrået har trenden i perioden 1998–2003 vært oppadgående i 20 land og særlig i Estland og Polen, hvor antallet anmeldte brudd på narkotikalovgivningen ble hhv. tidoblet og tredoblet (2). I enkelte land har imidlertid antallet anmeldte narkotikalovbrudd gått ned i 2003: Belgia, Spania, Italia, Malta, Østerrike og Slovenia.

Pressemelding som PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Pressemelding som Word-dokument

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Andre relevante lenker

Table DLO-1 part (i). Number of reports for drug law offences, 1995 to 2003