Tabeller


Tabell 1: Nye nasjonale narkotikastrategier

Tabell 2: Skolebasert forebygging i Europa

Tabell 3: Stoffer som anvendes i legemiddelassistert rehabilitering i Europa (inkludert forsøk)

Tabell 4: Estimater over antall klienter i substitusjonsbehandling i Den europeiske union i 2003