Bokser


Boks 1: Opprettelse av et varig system for helsekartlegging

Boks 2: Narkotikarelatert ordensforstyrrelse: trender for politikk og tiltak, i EONNs årsrapport for 2005: utvalgte aspekter

Boks 3: Den europeiske undersøkelsen om skoleelevers rusmiddelvaner (ESPAD): en stadig viktigere kilde til forståelsen av trender for ungdoms narkotika- og alkoholbruk

Boks 4: Anslag over narkotikabruk i befolkningen

Boks 5: Indikator for etterspørsel etter behandling (treatment demand indicator – TDI)

Boks 6: Tolking av beslags- og markedsdata

Boks 7: HIV og AIDS i Øst-Europa

Boks 8: Høyaktiv antiretroviral behandling i WHOs Europaregion

Boks 9: Gjøre tjenestene lettere tilgjengelige

Boks 10: Buprenorfin: behandling, misbruk og forskrivningspraksis, i EONNs årsrapport for 2005: utvalgte aspekter

Boks 11: Narkotikabruk og kriminalitet: noen data

Boks 12: Alternativer til fengsling for kriminelle problematiske narkotikabrukere i EU, i EONNs årsrapport for 2005: utvalgte aspekter