Dataelementer etter kategori

Figurer  |  Bokser  |  Tabeller

Figurer


Figur 1: Livstidsprevalens, prevalens siste år og prevalens siste måned for cannabisbruk blant 15-16-årige skoleelever i 2003

Figur 2: Skolepolitisk utvikling

Figur 3: Nyere bruk (siste måned) av cannabis blant unge voksne (15-24 år), målt i nasjonale spørreundersøkelser

Figur 4: Trender i nyere bruk (siste år) av cannabis blant unge voksne (15-34 år), målt i nasjonale spørreundersøkelser (1)

Figur 5: Livstidsprevalens av cannabisbruk blant 15-16-årige skoleelever, målt i ESPAD-undersøkelsen for 1995, 1999 og 2003

Figur 6: Nyere bruk (siste år) av amfetamin blant unge voksne i utvalgte aldersgrupper, 15-34 og 15-24, målt i befolkningsundersøkelser

Figur 7: Livstidsprevalens og nylig bruk (siste år) av ecstasy blant unge voksne i utvalgte aldersgrupper, 15-34 og 15-24, målt i befolkningsundersøkelser

Figur 8: Trender for nyere bruk (siste år) av amfetamin blant unge voksne (15-34 år), målt i befolkningsundersøkelser (1)

Figur 9: Trender for nyere bruk (siste år) av ecstasy blant unge voksne (15-34 år), målt i befolkningsundersøkelser (1)

Figur 10: Nyere bruk (siste år) av kokain blant alle unge voksne og blant unge menn, målt i nasjonale spørreundersøkelser

Figur 11: Trender i nyere bruk (siste år) av kokain blant unge voksne (15-34 år), målt i befolkningsundersøkelser (1)

Figur 12: Anslag over utbredelsen av problematisk narkotikabruk 1999-2003 (pr. tusen innbyggere i aldersgruppen 15-64)

Figur 13: Nasjonale og lokale anslag over utbredelsen av problematisk narkotikabruk, 1999-2003 (pr. tusen innbyggere i aldersgruppen 15-64)

Figur 14: Nye polikliniske klienter som injiserer opiater, som andel av det totale antallet nye opiatklienter, etter land, 2003

Figur 15: AIDS-tilfeller etter smittemåte og diagnoseår (1987-2003), justert for rapporteringsforsinkelser, EU

Figur 16: Nasjonale og lokale anslag over HCV-prevalens blant sprøytebrukere, 2002-2003

Figur 17: Meldte tilfeller av hepatitt C, i prosent av tilfeller blant sprøytebrukere, 1992-2003

Figur 18: Innføring av sprøytespiss- og sprøytebytteprogrammer i 24 EU-land, Norge og Bulgaria

Figur 19: Alderstrender for akutte narkotikarelaterte dødsfall i noen av EU-15-landene, 1990–2001-03

Figur 20: Generell trend for akutte narkotikarelaterte dødsfall i EU-15-landene og trend for andelen ofre under 25 år, 1990-2003

Figur 21: Generell trend for akutte narkotikarelaterte dødsfall i nye medlemsstater og søkerland og trend for andelen ofre under 25 år, 1996-2003

Figur 22: Nylig diagnostisert HIV-smitte hos sprøytebrukere i utvalgte EU-land, Russland og Ukraina, etter rapporteringsår

Figur 23: Nyere bruk (siste år) av cannabis blant unge voksne (15-34 år) i EU og USA

Figur 24: Nyere bruk (siste år) av ecstasy blant unge voksne (15-34 år) i EU og USA

Figur 25: Nyere bruk (siste år) av kokain blant unge voksne (15-34 år) i EU og USA