Databibliotek

Databiblioteket er opprettet for å gjøre det lettere å konsultere data, tall og kilder som er brukt i sammenstillingen av årsrapporten for 2005.