Årsrapport for 2005: Narkotikasituasjonen i Europa


Papirutgave

PDF-filer av papirutgaven av rapporten på de forskjellige språkene kan lastes ned fra nedlastingsdelen.


Velkommen til årsrapporten for 2005 fra EUs narkotikabyrå.

De viktigste funnene er oppsummert i seks pressemeldinger.

Hovedpunkter og nøkkelfakta i 2005-rapporten finnes i en PowerPoint-presentasjon.

Slik er rapporten organisert:


Årsrapporten er utarbeidet på grunnlag av de nasjonale rapportene EONN har mottatt fra EUs medlemsstater, søkerlandene og Norge (som har deltatt i EONNs arbeid siden 2001). De statistiske dataene som presenteres her, gjelder for år 2003 (eventuelt siste år med tilgjengelige data). Når det gjelder tiltak mot narkotikabruk og utvalgte aspekter, kan dataene være av nyere dato.

Sperrefrist: torsdag 24. november 2005 kl. 10.00 (CET).