Persberichten

COCAÏNE, AMFETAMINEN, ECSTASY EN CANNABIS: DE LAATSTE TRENDS

Voor veel jonge Europeanen wordt cocaïne de favoriete stimulerende drug

(24.11.2005 LISSABON)

Tegenwoordig wordt in Europa veel cocaïne gebruikt, zo meldt het EU-drugsagentschap (EWDD) vandaag in zijn Jaarverslag 2005 over de stand van de drugsproblematiek in Europa, dat in Brussel wordt gepresenteerd. Indicatoren voor de cocaïnehandel en -consumptie wijzen nu eenduidig op een toename van de invoer en het gebruik van de drug en er komen steeds meer aanwijzingen dat er gezondheidsproblemen optreden die verband houden met cocaïnegebruik.

Het EWDD schat dat ongeveer 9 miljoen Europeanen (3% van alle volwassenen) ooit cocaïne hebben gebruikt. Tussen 3 en 3,5 miljoen mensen (1% van alle volwassenen) hebben vermoedelijk het afgelopen jaar deze drug geprobeerd, terwijl ongeveer 1,5 miljoen mensen (0,5% van alle volwassenen) als actuele gebruikers kunnen worden beschouwd, aangezien zij cocaïne tijdens de laatste maand hebben gebruikt. Vooral jongvolwassenen (15–34 jaar) en in het bijzonder jonge mannen en mensen die in stedelijke gebieden wonen, gebruiken deze drug.

Het cocaïnegebruik verschilt aanzienlijk per land. De resultaten van de meeste landelijke enquêtes geven aan dat tussen 1% en 11,6% van de jonge Europeanen de drug ooit heeft geprobeerd en dat tussen 0,2% en 4,6% deze de afgelopen 12 maanden heeft gebruikt.

Persbericht in PDF-formaat

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Persbericht als Microsoft Word-document

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Andere relevante links

Figure 25: Recent (last year) use of cocaine among young adults (15–34 years old) in Europe and the USA

Figure 8: Trends in recent use (last year) of amphetamines among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 9: Trends in recent use (last year) of ecstasy among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 4: Trends in recent use (last year) of cannabis among young adults (aged 15–34), measured by national surveys

BESMETTELIJKE ZIEKTEN, PROBLEMATISCH DRUGSGEBRUIK EN DRUGSGERELATEERDE STERFGEVALLEN

Heteroseksuele overdracht haalt intraveneus drugsgebruik in als besmettingswijze bij nieuwe gevallen van aids

(24.11.2005 LISSABON)

Heteroseksueel verkeer heeft het intraveneus drugsgebruik ingehaald als meest voorkomende oorzaak van nieuwe gevallen van aids, zo waarschuwt het EU-drugsagentschap (EWDD) vandaag in zijn Jaarverslag 2005 over de stand van de drugsproblematiek in Europa, dat in Brussel is gepresenteerd. Terwijl het merendeel van de nieuwe aids-gevallen in de EU tot 2001 kon worden toegeschreven aan intraveneus drugsgebruik, duiden de meest recente gegevens erop dat het grootste aantal nieuwe gevallen nu het gevolg is van heteroseksuele overdracht (1).

Volgens het EWDD (2) is een belangrijke factor die aan deze ontwikkeling bijdraagt de verbeterde toegang voor seropositieve intraveneuze drugsgebruikers (ID's) tot zeer actieve antiretrovirale behandeling (HAART)*. In het grootste deel van West-Europa kan meer dan 75% van de mensen die deze behandeling nodig hebben, hiervan gebruik maken, hoewel de dekking in de Baltische staten nog altijd als slecht wordt beoordeeld. In Letland bijvoorbeeld is in de afgelopen jaren het aantal aidsgevallen onder ID's - die reeds besmet zijn met HIV - aanzienlijk gestegen. Dit wijst op een behoefte om de toegang tot HAART te verbeteren (3).

Persbericht in PDF-formaat

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Persbericht als Microsoft Word-document

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Andere relevante links

Figure INF-2: AIDS cases by transmission group and year of diagnosis (1987 to 2003) adjusted for reporting delays, EU

Figure INF-1: AIDS cases among IDUs by country (WHO European Region) and year of diagnosis (1982 to 2003) adjusted for reporting delays

Figure DRD-8: Long term trend in acute drug-related deaths in the EU, 1985 to 2003

MEER DAN EEN HALF MILJOEN MENSEN IN EUROPA ONDERGAAT SUBSTITUTIETHERAPIE

Forse toename in hulpverlening voor opiaatverslaving, maar toegankelijkheid verschilt nog tussen de landen

(24.11.2005 LISSABON)

Het totaal aantal cliënten in substitutietherapie in Europa bedraagt nu meer dan een half miljoen, aldus het EU-drugsagentschap (EWDD) dat vandaag zijn Jaarverslag 2005 over de stand van de drugsproblematiek in Europa in Brussel presenteert.

Na een verzevenvoudiging in de afgelopen tien jaar, krijgen tegenwoordig minstens 530 000 cliënten in 28 landen substitutiemiddelen (EU-25, Noorwegen, Bulgarije en Roemenië), via gespecialiseerde centra of de huisarts. Geschat wordt dat een kwart tot de helft van de opiaatverslaafden in Europa momenteel een dergelijke behandeling ondergaat.

Persbericht in PDF-formaat

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Persbericht als Microsoft Word-document

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Andere relevante links

Figure 4: Breakdown of medically assisted treatment (MAT) including high-dosage buprenorphine treatment in Europe (EU Member States, Bulgaria, Romania and Norway)

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN DRUGSBELEID EN -WETGEVING

Toenemende bezorgdheid over de invloed van drugsgebruik op de samenleving

(24.11.2005 LISSABON)

In veel Europese landen neemt de bezorgdheid over de invloed van drugsgebruik op onze samenleving toe, stelt het EU-drugsagentschap (EWDD) vandaag in zijn Jaarverslag 2005 over de stand van de drugsproblematiek in Europa.

In een speciale studie over drugsgerelateerde publieke overlast wijst het EWDD op een nieuwe tendens in het drugsbeleid, om niet alleen het gebruik van illegale drugs te beperken, maar daarbij ook bijzondere aandacht te besteden aan het gedrag van drugsgebruikers en –dealers dat een negatieve invloed heeft op de samenleving als geheel.

“De meeste lidstaten, kandidaat-lidstaten en Noorwegen rangschikken al geruime tijd bepaalde gedragingen en activiteiten onder het begrip ‘drugsgerelateerde publieke overlast’. Het gaat dan ook niet om nieuwe verschijnselen”, aldus het agentschap. “Het gaat meer om een nieuwe tendens in het drugsbeleid die zich in ieder geval in een aantal lidstaten voordoet, om deze verschijnselen onder een parapluconcept samen te brengen en om het terugdringen ervan als een van de doelstellingen van de nationale drugsstrategie op te nemen.”

Persbericht in PDF-formaat

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Persbericht als Microsoft Word-document

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

JAARVERSLAG 2005: FOCUS OP CRIMINALITEIT EN GEVANGENIS

Meeste EU-landen melden toename van drugsdelicten

(24.11.2005 LISSABON)

Overtredingen van de drugswetgeving (‘drugsdelicten’) zijn sinds het einde van de jaren negentig in de meerderheid van de 25 EU-lidstaten en Noorwegen toegenomen, aldus het EU-drugsagentschap (EWDD) in zijn in Brussel gepresenteerde Jaarverslag 2005 over de stand van de drugsproblematiek in Europa (1).

Deze opwaartse trend in 20 landen in de periode 1998–2003 is volgens het agentschap het meest uitgesproken in Estland en Polen, waar de gerapporteerde drugsdelicten respectievelijk vertien- en verdrievoudigd zijn (2). In enkele landen – België, Spanje, Italië, Malta, Oostenrijk en Slovenië – zijn de aangiften van dergelijke delicten in 2003 echter afgenomen.

Persbericht in PDF-formaat

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Persbericht als Microsoft Word-document

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Andere relevante links

Table DLO-1 part (i). Number of reports for drug law offences, 1995 to 2003