Kaders


Kader 1: Opzetten van een duurzaam systeem voor gezondheidsbewaking

Kader 2: Drugsgerelateerde publieke overlast: trends in beleid en maatregelen, in EWDD-Jaarverslag 2005: speciale kwesties

Kader 3: De Europese studie naar de consumptie van alcohol en andere drugs op school (ESPAD): een steeds belangrijker instrument voor een beter inzicht in het drugs- en alcoholgebruik onder jonge mensen

Kader 4: Het schatten van drugsgebruik onder de bevolking

Kader 5: Treatment demand indicator

Kader 6: Interpretatie van vangsten en marktgegevens

Kader 7: HIV en aids in Oost-Europa

Kader 8: Hoog Actieve AntiRetrovirale Therapie in de Europese regio van de WHO

Kader 9: Verbeteren van de toegankelijkheid van de hulpverlening

Kader 10: Buprenorfine: behandeling, misbruik en verkrijgbaarheid op recept, in EWDD-jaarverslag 2005: speciale kwesties

Kader 11: Enkele cijfers over drugsgebruik en criminaliteit

Kader 12: Alternatieven voor gevangenisstraf problematische drugsgebruikende delinquenten in de EU, in EWDD-jaarverslag 2005: speciale kwesties