Per categorie

Figuren  |  Kaders  |  Tabellen

Figuren


Figuur 1: Prevalentie van het “ooit”-gebruik, recent gebruik (laatste 12 maanden) en actueel gebruik (laatste maand) van cannabis onder 15- en 16-jarige scholieren in 2003

Figuur 2: Ontwikkelingen in het scholenbeleid

Figuur 3: Recent gebruik (laatste maand) van cannabis onder jongvolwassenen (15-24 jaar) op basis van landelijke enquêtes onder de bevolking

Figuur 4: Trends in recent gebruik (laatste jaar) van cannabis onder jongvolwassenen (15-34 jaar) op basis van landelijke enquêtes onder de bevolking (1)

Figuur 5: Prevalentie van het “ooit”-gebruik van cannabis onder 15- en 16-jarige scholieren in de ESPAD-enquêtes van 1995, 1999 en 2003

Figuur 6: Recent gebruik (laatste 12 maanden) van amfetaminen onder jongvolwassenen (15-34 jaar) en jongeren (15-24 jaar) op basis van landelijke enquêtes onder de bevolking

Figuur 7: Prevalentie van het „ooit”-gebruik en recent gebruik (laatste 12 maanden) van ecstasy onder jongvolwassenen (15-34 jaar) en jongeren (15-24 jaar) op basis van landelijke enquêtes onder de bevolking

Figuur 8: Trends in recent gebruik (laatste 12 maanden) van amfetaminen onder jongvolwassenen (15-34 jaar) op basis van landelijke enquêtes onder de bevolking (1)

Figuur 9: Trends in recent gebruik (laatste 12 maanden) van ecstasy onder jongvolwassenen (15-34 jaar) op basis van landelijke enquêtes onder de bevolking (1)

Figuur 10: Recent gebruik (laatste 12 maanden) van cocaïne onder alle jongvolwassenen en onder jonge mannen op basis van landelijke enquêtes onder de bevolking

Figuur 11: Trends in recent gebruik (laatste 12 maanden) van cocaïne onder jongvolwassenen (15-34 jaar) op basis van landelijke enquêtes onder de bevolking (1)

Figuur 12: Schattingen van de prevalentie van problematisch drugsgebruik (aantal gevallen per 1 000 personen tussen de 15-64 jaar)

Figuur 13: Nationale en lokale schattingen van de prevalentie van problematisch drugsgebruik tussen 1999 en 2003 (aantal gevallen per 1 000 personen in de leeftijdsgroep van 15 tot 64 jaar)

Figuur 14: Nieuwe ambulante cliënten die opiaten injecteren ten opzichte van alle nieuwe opiatencliënten (per land, 2003)

Figuur 15: Aids-gevallen naar besmettingsgroep en diagnosejaar (1987-2003; EU) gecorrigeerd voor vertragingen in de rapportage

Figuur 16: Nationale en lokale schattingen van de HCV-prevalentie onder injecterende drugsgebruikers (ID’s), 2002-2003

Figuur 17: Gemelde gevallen van hepatitis C als percentage van de gevallen die als ID zijn gerapporteerd, 1992–2003

Figuur 18: Introductie van omruilprogramma’s voor naalden en spuiten (OvN’s) in 24 EU-landen, Noorwegen en Bulgarije

Figuur 19: Trends in de gemiddelde leeftijd bij acute sterfgevallen als gevolg van drugsgebruik in een aantal van de vijftien oude EU-lidstaten, 1990-2001/2003

Figuur 20: Algemene trend in de gemiddelde leeftijd bij acute sterfgevallen als gevolg van drugsgebruik in de vijftien oude EU-lidstaten en de trend in het percentage slachtoffers als gevolg van drugsgebruik onder de 25 jaar, 1990-2003

Figuur 21: Algemene trend in de gemiddelde leeftijd bij acute sterfgevallen als gevolg van drugsgebruik in de nieuwe lidstaten en de kandidaat-lidstaten en de trend in het percentage slachtoffers als gevolg van drugsgebruik onder de 25 jaar, 1996-2003

Figuur 22: Nieuw gediagnosticeerde HIV-infecties onder injecterende drugsgebruikers in een aantal geselecteerde EU-landen, Rusland en Oekraïne (naar jaar van rapportage)

Figuur 23: Recent gebruik (laatste twaalf maanden) van cannabis onder jonge volwassenen (15-34 jaar) in de EU en de VS

Figuur 24: Recent gebruik (laatste twaalf maanden) van ecstasy onder jonge volwassenen (15-34 jaar) in de EU en de VS

Figuur 25: Recent gebruik (laatste twaalf maanden) van cocaïne onder jonge volwassenen (15-34 jaar) in de EU en de VS