Infokiosk

Wij hebben deze infokiosk voor u samengesteld om gegevens, figuren en bronnen die gebruikt zijn bij de opstelling van Jaarverslag 2005 snel te kunnen raadplegen.