De noodzaak van geïndiceerde preventie

Geïndiceerde preventie richt zich op individuele personen bij wie is vastgesteld dat zij een verhoogd risico lopen op drugsproblemen vanwege bijvoorbeeld Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD - concentratiestoornissen/hyperactiviteit). Maatregelen op het gebied van drugspreventie voor jonge mensen met ADHD worden echter alleen door Duitsland en Zweden gerapporteerd. Uit huidige Duitse ramingen van de prevalentie van ADHD blijkt dat 2 tot 6% van kinderen en jongeren tussen de zes en achttien jaar hier last van heeft. Dat betekent dat ADHD een van de meest voorkomende chronische klinische ziektebeelden onder kinderen en jonge mensen is. De preventiestrategie voor deze kinderen in Zweden omvat cognitieve en sociale training verzorgd door preventiewerkers die hiervoor een speciale cursus hebben gevolgd. Aangezien vrijwel alle kinderen die nog te jong zijn om naar school te gaan, worden bereikt door de primaire gezondheidszorg en bijna alle kinderen daarna naar de basisschool gaan, zou de meerderheid van de risicokinderen getraceerd moeten kunnen worden via een systematische screening en vervolgens een individuele aanpak.

In het Italiaanse actieplan wordt grote nadruk gelegd op psychopathologische factoren en ernstige gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten, aangezien deze de basis kunnen vormen voor het gebruik en misbruik van drugs indien deze in een vroeg stadium worden genegeerd. De factoren die hierbij een rol spelen, zijn onder andere gedragsproblemen, ADHD, angsten die gepaard gaan met stemmingsstoornissen, boulimia en psychogene obesitas, persoonlijkheidsstoornissen, interpersoonlijke communicatieproblemen, posttraumatische stressstoornissen en paniekaanvallen. Om deze problematiek aan te pakken, worden zowel algemene als selectieve preventiemaatregelen in overweging genomen.