Preventie in scholen


Figuur 2 Ontwikkelingen in het scholenbeleid

Figuur 2

NB:

Duitstalig gewest van België = sporadisch

Bron: Nationale focal points van het Reitox-netwerk

print


In alle lidstaten worden scholen als de belangrijkste setting beschouwd voor algemene preventie. In de nationale strategieën wordt dan ook steeds meer de nadruk gelegd op schoolgerichte preventie en op een gestructureerde aanpak daarvan. Dit wordt ook weerspiegeld in de uitbreiding van een drugsbeleid op school (figuur 2), in de ontwikkeling van specifieke modulaire programma’s voor drugspreventie in de schoolomgeving en in een betere training van onderwijzend personeel.

Meer dan tevoren worden er gestructureerdere preventieprogramma’s voor scholen opgezet (Denemarken voert nu voor het eerst een schoolprogramma voor maatschappelijke vaardigheden uit), uitgebreid (Duitsland) of gepland (in de nationale strategieën van Frankrijk en Italië). In Polen worden in 60% van de scholen nationale preventieprogramma’s uitgevoerd.

Het voorbeeld van Griekenland illustreert op treffende wijze dat het preventiebeleid steeds minder gebruik maakt van de traditionele op voorlichting en individuele counseling gebaseerde strategieën en steeds meer gericht wordt op de tenuitvoerlegging van specifiek volksgezondheidsbeleid, waarbij via een programmatische aanpak een zo groot mogelijke doelgroep wordt bereikt. Tussen 2000 en 2003 is het aantal preventieprogramma’s in Griekse scholen meer dan verdubbeld en in dezelfde periode is het aantal programma’s dat op de gezinssituatie is gericht verdrievoudigd. Ook Malta en het Verenigd Koninkrijk hebben de programmagerichte aanpak in hun preventiebeleid versterkt: In het “Blueprint”- programma wordt onderzocht hoe internationaal onderzoek naar effectieve drugspreventie in het Engelse schoolsysteem kan worden ingepast. Het programma is gebaseerd op onderzoeksmateriaal dat wijst op een grotere effectiviteit van drugseducatie in combinatie met betrokkenheid van de ouders, mediacampagnes, lokale gezondheidsinitiatieven en maatschappelijke partnerschappen dan van uitsluitend schoolinterventies. Voor een periode van vijf jaar is er voor dit programma 6 miljoen GBP (8,5 miljoen EUR) gereserveerd (32).


(32www.drugs.gov.uk/NationalStrategy/YoungPeople/Blueprint.