Hoofdstuk 1
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van beleid en wetgeving

Inleiding

Als gevolg van de uiteenlopende aanpak van het drugsprobleem op nationaal en Europees niveau is het onvermijdelijk dat er tussen de lidstaten van de EU sprake is van verschillen in de ontwikkelingen in het beleid met betrekking tot drugs. Desalniettemin zijn er ook gemeenschappelijke kenmerken die een analyse rechtvaardigen.

Het meest opvallende van deze kenmerken tijdens de verslagperiode betreft de wijze waarop de drugsstrategieën in de verschillende lidstaten worden geëvalueerd. In een aantal landen vindt namelijk een evaluatie plaats van de tenuitvoerlegging van de nationale drugsstrategie. Hoewel het nog te vroeg is om het effect van die evaluaties op het drugsbeleid als geheel vast te stellen, hebben zij toch al een aantal veelbelovende resultaten opgeleverd. Zo hebben wij nu een beter inzicht in de effectiviteit van de getroffen maatregelen en in sommige gevallen zijn er als gevolg van de evaluatie meer middelen uitgetrokken om bepaalde strategische doelstellingen te verwezenlijken. Daarnaast levert de evaluatie van de EU-drugsstrategie en het EU-actieplan inzake drugsbestrijding (2000-2004) nu het eerste resultaat op van het in gang gebrachte proces waarbij de lidstaten, de instellingen van de EU en gespecialiseerde agentschappen samenwerken bij het meten van de vooruitgang op drugsgebied. Tot de overige ontwikkelingen in de verslagperiode behoren onder meer de lagere straffen voor drugsgebruik in bepaalde landen en de zwaardere straffen voor drugsdelicten en drugshandel in de buurt van of gericht op minderjarigen.