Jaarverslag 2005: Stand van de drugsproblematiek in Europa


Gedrukte versie

De download-pagina bevat PDF-bestanden met de gepubliceerde versie van het jaarverslag in de verschillende talen.


Welkom in het Jaarverslag 2005 van het EU-drugsagentschap:

In zes persberichten worden de voornaamste bevindingen samengevat.

De hoofdpunten en de belangrijkste feiten voor het jaar 2005 zijn weergegeven in een PowerPoint-presentatie.

Waar te beginnen:


Dit jaarverslag is gebaseerd op informatie die de lidstaten van de EU, de kandidaat-lidstaten en Noorwegen (dit land neemt sinds 2001 deel aan de activiteiten van het EWDD) in de vorm van nationale verslagen aan het EWDD verstrekken. De statistische gegevens in dit jaarverslag hebben betrekking op 2003 (of het meest recente jaar waarover informatie beschikbaar is).

Publicatiedatum: donderdag 24 november 2005, 10.00 uur (CET).