Paziņojumi presei

JAUNĀKĀS AR KOKAĪNA, AMFETAMĪNU, EKSTAZĪ UN KAŅEPJU LIETOŠANU SAISTĪTĀS TENDENCES

Aizvien vairāk gados jauni narkotiku lietotāji Eiropā izvēlas kokaīnu

(24.11.2005 LISABONA)

Eiropas narkotiku lietotāju vidū ir pieaugusi kokaīna lietošana – informē ES narkotiku aģentūra (EMCDDA), kuras 2005. gada ziņojums par situāciju narkomānijas jomā Eiropā ir nācis klajā šodien Briselē. Kokaīna nelegālās tirdzniecības un patēriņa rādītāji pārliecinoši apliecina šīs narkotiskās vielas ievešanas un lietošanas pieaugumu, un arvien ievērojamākas kļūst veselības problēmas, ko izraisa kokaīna lietošana.

Pēc EMCDDA aplēsēm aptuveni 9 miljoni Eiropas iedzīvotāju (3% visu pieaugušo) vismaz vienu reizi ir lietojuši kokaīnu. Aprēķini liecina, ka no 3 līdz 3,5 miljoniem iedzīvotāju pēdējā gada laikā (1% visu pieaugušo) ir pamēģinājuši kokaīnu, bet aptuveni 1,5 miljoni (0,5% visu pieaugušo) ir sākuši kokaīnu lietot pavisam nesen, t.i., pēdējā mēneša laikā. Kokaīnu lieto galvenokārt gados jauni (15–34 gadus veci) pieaugušie, lielākoties gados jauni vīrieši, kā arī pilsētvidē dzīvojošie.

Kokaīna lietošanas izplatības līmenis dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķiras, un vairākumā valstu veikto aptauju rezultātos ir minēts, ka gados jaunu Eiropas iedzīvotāju skaits, kuri kokaīnu lietojuši vismaz vienu reizi, svārstās no 1% līdz 11,6%, savukārt tādu lietotāju skaits, kas šo narkotiku lietojuši pēdējo 12 mēnešu laikā ir no 0,2% līdz 4,6%.

Ziņu izlaidums PDF formātā

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Ziņu izlaidums Word document formātā

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Citas atbilstošas saites

Figure 25: Recent (last year) use of cocaine among young adults (15–34 years old) in Europe and the USA

Figure 8: Trends in recent use (last year) of amphetamines among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 9: Trends in recent use (last year) of ecstasy among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 4: Trends in recent use (last year) of cannabis among young adults (aged 15–34), measured by national surveys

INFEKCIJU SLIMĪBAS, NARKOTIKU LIETOŠANA UN AR NARKOTIKU LIETOŠANU SAISTĪTIE NĀVES GADĪJUMI

Inficēšanās ar AIDS pēdējā laikā visbiežāk notiek heteroseksuālu kontaktu ceļā, nevis injicējot narkotikas

(24.11.2005 LISABONA)

Pēdējā laikā inficēšanās ar AIDS visbiežāk notiek heteroseksuālu kontaktu ceļā, nevis injicējot narkotikas – brīdina ES narkotiku aģentūra (EMCDDA), kuras 2005. gada ziņojums par situāciju narkomānijas jomā Eiropā, ir nācis klajā šodien Briselē. Ja līdz 2001. gadam, vairumā saslimšanas gadījumu ar AIDS ES bija saistīti ar narkotiku injicēšanu, tad ņemot vērā pēdējos apkopotos datus jāsecina, ka inficēšanās ar AIDS lielākoties notiek heteroseksuālā ceļā (1).

EMCDDA apgalvo (2), ka šajā ziņā svarīga ir augstas aktivitātes pretretrovīrusu terapijas (HAART)* atvieglota pieeja HIV pozitīviem narkotiku injicētājiem (IDU). Pašlaik gandrīz visā Rietumeiropā HAART ir pieejama vairāk nekā 75% pacientu, kam tā ir nepieciešama, neskatoties uz to, ka HAART pieejamības rādītājs Baltijas valstīs joprojām ir zems. Piemēram, Latvijā ar HIV inficētu IDU vidū AIDS gadījumu skaits pēdējos gados ir ievērojami palielinājies, un tas nozīmē, ka HAART pieejamība ir jāuzlabo (3).

Ziņu izlaidums PDF formātā

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Ziņu izlaidums Word document formātā

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Citas atbilstošas saites

Figure INF-2: AIDS cases by transmission group and year of diagnosis (1987 to 2003) adjusted for reporting delays, EU

Figure INF-1: AIDS cases among IDUs by country (WHO European Region) and year of diagnosis (1982 to 2003) adjusted for reporting delays

Figure DRD-8: Long term trend in acute drug-related deaths in the EU, 1985 to 2003

VAIRĀK NEKĀ PUSMILJONS EIROPIEŠU TAGAD SAŅEM AIZVIETOŠANAS TERAPIJU

Ievērojams pakalpojumu pieaugums saistībā ar ārstēšanu no opiātu atkarības, taču to pieejamība vēl arvien nav vienmērīga

(24.11.2005 LISABONA)

Kopējais aizvietošanas terapijas pacientu skaits Eiropā tagad pārsniedz pusmiljona atzīmi, tā pašlaik ziņo ES narkotiku aģentūra (EMCDDA) savā 2005. gada ziņojumā par situāciju narkomānijas jomā Eiropā kas laists klajā Briselē.

Pēc septiņkārtēja pieauguma pēdējo desmit gadu laikā, uzsver aģentūra, vismaz 530 000 klientu šobrīd saņem aizvietošanas terapiju 28 valstīs (ES-25, Norvēģijā, Bulgārijā un Rumānijā), vai nu ārstēšanās centros speciālistu uzraudzībā vai pie terapeitiem. Ir aprēķināts, ka aptuveni viena ceturtdaļa līdz pusei no šiem klientiem ar opiāta atkarības problēmām Eiropā tagad saņem šāda veida terapiju.

Ziņu izlaidums PDF formātā

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Ziņu izlaidums Word document formātā

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Citas atbilstošas saites

Figure 4: Breakdown of medically assisted treatment (MAT) including high-dosage buprenorphine treatment in Europe (EU Member States, Bulgaria, Romania and Norway)

JAUNUMI NARKOTIKU APKAROŠANAS POLITIKĀ UN TIESĪBU AKTOS

Pieaug bažas par narkotiku lietošanas ietekmi uz sabiedrību

(24.11.2005 LISABONA)

Daudzās Eiropas valstīs pieaug bažas par narkotiku lietošanas ietekmi uz apkārtējo sabiedrību – šādu secinājumu šodien savā 2005. gada ziņojumā par situāciju narkomānijas jomā Eiropā pauž ES narkotiku aģentūra (EMCDDA).

Īpašā pārskatā par narkotiku radītiem sabiedriskās kārtības traucējumiem EMCDDA atzīmē narkotiku kontroles politikā vērojamo jauno tendenci pievērst uzmanību ne vien nelegālu narkotiku lietošanas mazināšanai, bet arī ar narkotikām saistītiem uzvedības modeļiem, kas atstāj negatīvu ietekmi uz apkārtējo sabiedrību kopumā.

„Uzvedības modeļi, situācijas un darbības, ko parasti apzīmē kā ar narkotikām saistītus sabiedriskās kārtības traucējumus, vairumā ES dalībvalstu, kandidātvalstīs un Norvēģijā ir pastāvējuši jau ilgi un nav nekas jauns”, pauž aģentūra. „Jauna ir vairāku valstu politikas veidotāju vidū pieaugošā tendence grupēt un apvienot šīs parādības vienā visaptverošā koncepcijā, lai noteiktu vēršanos pret tām kā vienu no mērķiem valsts narkotiku apkarošanas stratēģijās.”

Ziņu izlaidums PDF formātā

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Ziņu izlaidums Word document formātā

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

2005. GADA PĀRSKATS: NOZIEGUMI UN CIETUMS

Vairākums ES valstu ziņo par ar narkotikām saistītu likumpārkāpumu skaita pieaugumu

(24.11.2005 LISABONA)

Kā ziņo Eiropas Narkotiku aģentūra (EMCDDA) savā 2005. gada ziņojumā par situāciju narkomānijas jomā Eiropā, kas nācis klajā Briselē (1) - kopš 90. gadu beigām ar narkotikām saistīti likuma pārkāpumi (“narkotiku likuma pārkāpumi”), pieauguši lielākajā daļā no 25 ES dalībvalstīm un Norvēģijā.

Kā uzsver Aģentūra, šī pieaugošā tendence 20 valstīs laika posmā no 1998. līdz 2003. gadam ir sevišķi izteikta Igaunijā un Polijā, kur ziņoto narkotiku likumpārkāpumu skaits attiecīgi palielinājies aptuveni desmit un trīs reizes (2). Tomēr dažās valstīs – Beļģijā, Spānijā, Itālijā, Maltā, Austrijā un Slovēnijā – ziņojumu skaits par minētajiem pārkāpumiem 2003. gadā ir samazinājies.

Ziņu izlaidums PDF formātā

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Ziņu izlaidums Word document formātā

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Citas atbilstošas saites

Table DLO-1 part (i). Number of reports for drug law offences, 1995 to 2003