Tabulas


1. tabula: Jaunas nacionālās narkotiku stratēģijas

2. tabula: Narkotiku lietošanas novēršana Eiropas skolās

3. tabula: Izmantotās vielas ārstēšanā ar zālēm Eiropā (ieskaitot izmēģinājumus)

4. tabula: Aprēķini par pacientiem, kuri iziet aizvietošanas terapiju Eiropā 2003. gadā