Kokaīna izraisītie nāves gadījumi

Ir pieaudzis satraukums par veselības riskiem, kas saistīti ar kokaīna lietošanu, jo īpaši dēļ pieaugošās tendences lietot narkotikas izklaides vidē saskaņā ar novēroto atsevišķās valstīs, jo īpaši vietās (diskotēkas, klubi), kuras apmeklē jaunieši. Neskatoties uz grūtībām noteikt kokaīna izraisītu nāves gadījumu skaitu, šis pasākums var darboties kā vērtīgs indikators par pieaugošu risku, kā arī palīdzēt noteikt lietošanas riska modeļus. Lai arī pēkšņas nāves gadījumi, kad ir noteikta kokaīna klātbūtne bez opiātiem, Eiropā nav bieži, ir iespējams, ka pašreizējie statistikas dati nav piemēroti, lai reģistrētu ar kokaīna lietošanu saistītos nāves gadījumus. Informācija, kas ir pieejama par kokaīna izraisītiem nāves gadījumiem, Eiropas līmenī ir nepietiekama, un par to tiek ziņots dažādos veidos. Kokaīna lietošana ir bieži izplatīta opiātu lietotāju vidū, un opiātu pārdozēšanas gadījumā toksikoloģijas analīzēs bieži tiek atrasts arī kokaīns papildus tādām vielām, kā alkohols un benzodiazepīni.

Vairākas valstis savos ziņojumos ir iekļāvušas informāciju par nāves gadījumiem, kas saistīti ar kokaīnu, 2003. gadā (Reitox nacionālie ziņojumi): Vācija (25 gadījumi, kas saistīti tikai ar kokaīnu, un 93 gadījumi, kas saistīti ar kokaīnu kombinācijā ar citām narkotikām; 2002. gadā atbilstošie skaitļi bija 47 un 84), Francija (10 gadījumi, kas saistīti tikai ar kokaīnu, un viens, kas saistīts ar zālēm), Grieķija (divi gadījumi, kas saistīti tikai ar kokaīnu), Ungārija (četri nāves gadījumi, kas saistīti ar kokaīna pārdozēšanu), Nīderlande (17 gadījumi, kas saistīti ar kokaīnu 2003. gadā ar pieaugošu tendenci no 1994. gada, kad bija divi gadījumi un 2002. gadā - 37 gadījumi), Austrija (kokaīns bija atrasts 30% ar narkotikām saistītos nāves gadījumos, bet tikai kokaīns bija trijos gadījumos, un vienā gadījumā saistībā ar gāzi), Portugāle (kokaīns tika atrasts 37% ar narkotikām saistīto nāves gadījumu) un Apvienotā Karaliste (gadījumu skaits, kad kokaīns ir norādīts miršanas apliecībā pieaudzis no 85 2000. gadā līdz 115 2001. gadā un 171 2002. gadā, astoņkārtīgs pieaugums laika posmā no 1993. līdz 2001. gadam). Savā 2003. gada 2003 Reitox nacionālajā ziņojumā Spānija ziņoja, ka 2001. gadā kokaīns tika atrasts 54% no visiem ar narkotikām saistītajiem nāves gadījumiem; 39 gadījumos (8 % no visiem ar narkotikām saistītajiem nāves gadījumiem) nāves ir iestājusies bez opiātu klātbūtnes, un 21 gadījumā nāvi ir izraisījis tikai kokaīns un piecos - kokaīns kombinācijā ar alkoholu.

Neskatoties uz ierobežoto pieejamo informāciju, izskatās, ka kokaīnam ir bijusi noteicošā loma 1% līdz 15% no ar narkotikām saistītajos nāves gadījumos valstīs, kas varējušas noteikt narkotiku veidus, kas ir izraisījuši nāvi, dažas valstis (Vācija, Spānija, Francija un Ungārija) ziņojumos ir norādījušas skaitļus robežās no 8 līdz 12% no visiem ar narkotikām saistītajiem nāves gadījumiem. Lai arī ir grūti attiecināt šos rezultātus uz visu Eiropu, tie varētu norādīt uz vairākiem simtiem ar kokaīnu saistītiem nāves gadījumiem gada laikā ES mērogā. Kaut gan šie skaitļi ir daudz mazāki par nāves gadījumiem, ko izraisījuši opiāti, ar kokaīnu saistītie nāves gadījumi ir nopietna un, iespējams, pieaugoša problēma; dažās valstis, kur ir iespējams noteikt tendences, tās liecina par pieaugumu.

Turklāt kokaīns var būt veicinošais faktors nāves gadījumos, kas saistīti ar kardiovaskulārajām problēmām (aritmija, miokarda infarkts un cerebrālie asinsizplūdumi; skatīt Ghuran un Nolan, 2000), jo īpaši attiecībā uz lietotājiem, kuriem ir attiecīga nosliece, un daudzi no šādiem nāves gadījumiem var nebūt iekļauti ziņojumos.