Indicētās profilakses nepieciešamība

Indicētā profilakse paredzēta cilvēkiem, kas ir noteikti kā tādi, kam varētu būt riska faktori attiecībā uz narkotiku problēmām, piemēram, uzmanības deficīts/ hiperaktivitātes traucējumi (ADHD). Taču par narkomānijas profilakses pasākumiem, kas orientēti uz jauniem cilvēkiem ar ADHD, tiek ziņots tikai no Vācijas un Zviedrijas. Vācijā pašreizējie aprēķini par ADHD izplatību norāda, kas tas varētu būt skāris 2 līdz 6% cilvēku vecumā no 6 līdz 18 gadiem, padarot to par vienu no izplatītākajām klīniskajām situācijām bērnu un jauniešu vidū. Zviedrijā profilakses stratēģija, kas orientēta uz šiem bērniem, ietver izziņas un sociālo apmācību, un metodoloģija tiek izplatīta, apmācot profilakses speciālistus. Tā kā uz visiem pirmsskolas vecuma bērniem attiecas primārā veselības aprūpe un vairums no viņiem apmeklē pirmsskolas, lielāko daļu bērnu, kas pakļauti šim riskam, var noteikt, izmantojot sistemātiskus skrīninga pasākumus un turpmākās individuālās aktivitātes.

Itālijas rīcības plānā ievērojams uzsvars ir likts uz bērnu un pusaudžu psihopataloģiskajiem apstākļiem un nopietnām uzvedības problēmām, kas varētu noteikt narkotiku lietošanu, ja tās ignorētu agrīnā attīstības stadijā. Noteiktās problēmas ietver uzvedības problēmas; hiperaktivitāti un uzmanības deficītu; satraukumu, ko pavada garastāvokļa izmaiņas; bulīmiju un psihogēnisko aptaukošanos; personības traucējumus; komunikācijas problēmas; pēc traumatiskā stresa traucējumus un panikas lēkmes. Kā atbildes reakcija ir paredzētas gan universālās, gan arī selektīvās profilakses aktivitātes.