2005. gada ziņojums: Situācija narkomānijas problēmas jomā Eiropā


Drukātais formāts

Drukātie dokumenti PDF formātā dažādajās ES valodās ir pieejami lejupielādes sadaļā.


Aicinām iepazīties ar ES narkotiku aģentūras 2005. gada ikgadējo ziņojumu.

Galvenie secinājumi apkopoti sešos ziņu izlaidumos.

2005. gada tēmu nosaukumi un galvenie fakti iekļauti PowerPoint prezentācijā.

Ar ko jāsāk:


Šis gada ziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz informāciju, ko valsts ziņojuma veidā EMCDDA iesniegušas ES dalībvalstis un kandidātvalstis, un Norvēģija (līdzdarbojas EMCDDA darbā kopš 2001. gada). Šajā ziņojumā ietvertie statistikas dati attiecas uz 2003. gadu (vai pēdējo gadu, par kuru pieejami dati).

Atklāšanas datums: 2005. gada 24. novembris, ceturtdiena, plkst. 10.00 (pēc Centrāleiropas laika).