Pranešimai spaudai

KOKAINAS, AMFETAMINAI, EKSTAZIS IR KANAPĖS: NAUJAUSIOS TENDENCIJOS

Jauni europiečiai iš stimuliuojančių narkotikų renkasi kokainą

(11.24.2005 LISABONA)

Šiandien Briuselyje paskelbtoje 2005 m. Metinėje ataskaitoje apie narkotikų problemą Europoje, ES narkotikų stebėsenos agentūros (EMCDDA) praneša, kad kokainas tapo vienu iš labiausiai vartojamų narkotikų Europoje. Pastaruoju metu prekybos kokainu ir jo vartojimo apimtys nuolat didėja. Kartu daugėja su kokainu susijusių sveikatos problemų.

EMCDDA duomenimis, kokainą yra vartoję maždaug 9 milijonai europiečių (3% visų suaugusiųjų). Panašu, kad per pastaruosius metus šio narkotiko yra bandę nuo 3 milijonų iki 3,5 milijono asmenų (1% visų suaugusiųjų), tuo tarpu maždaug 1,5 milijono asmenų yra priskiriami dabartiniams vartotojams, kurie vartojo kokainą pastarąjį mėnesį (0,5% visų suaugusiųjų). Daugiausia šį narkotiką vartoja asmenys nuo 15 iki 34 metų, ypač jauni vyrai – miesto gyventojai.

Kokaino vartojimas atskirose šalyse labai skiriasi. Nacionaliniais tyrimais nustatyta, kad šio narkotiko yra bandę nuo 1% iki 11,6% jaunų europiečių, o per pastaruosius 12 mėnesių jį vartojo nuo 0,2% iki 4,6% asmenų.

Naujienų pranešimas PDF formatu

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Naujienų pranešimas „Word“ dokumento formatu

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Kitos aktualios nuorodos

Figure 25: Recent (last year) use of cocaine among young adults (15–34 years old) in Europe and the USA

Figure 8: Trends in recent use (last year) of amphetamines among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 9: Trends in recent use (last year) of ecstasy among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 4: Trends in recent use (last year) of cannabis among young adults (aged 15–34), measured by national surveys

INFEKCINĖS LIGOS, PROBLEMINIS NARKOTIKŲ ARTOJIMAS IR SU NARKOTIKAIS SUSIJĘ MIRČIŲ ATVEJAI

Per heteroseksualinius lytinius santykius užsikrečiama dažniau negu švirkščiantis narkotikus ir jie tampa dažniausia naujų AIDS atvejų priežastimi

(11.24.2005 LISABONA)

Šiuo metu per heteroseksualinius lytinius santykius užsikrečiama dažniau negu švirkščiantis narkotikus. Heteroseksualiniai lytiniai santykiai tapo dažniausia naujų AIDS atvejų priežastimi, įspėja ES narkotikų stebėsenos agentūra (EMCDDA) šiandien Briuselyje paskelbtoje 2005 m. Metinėje ataskaitoje apie narkotikų problemą Europoje. Jei iki 2001 m. ES daugumos naujų AIDS atvejų priežastimi buvo galima nurodyti narkotikų švirkštimąsi, naujausi duomenys rodo, jog dažniausiai šiuo metu užsikrečiama per heteroseksualinius lytinius santykius (1).

Kaip teigia EMCDDA (2), prie šių pokyčių prisidėjo geresnės galimybės ŽIV infekuotiems švirkščiamųjų narkotikų vartotojams gauti labai aktyvų antiretrovirusinį gydymą (HAART)*. Daugiau kaip 75% asmenų, kuriems reikalingas HAART gydymas, šiuo metu jį gali gauti daugelyje Vakarų Europos šalių, nors Baltijos šalyse šios galimybės ir toliau tebėra menkos. Pavyzdžiui, Latvijoje pastaraisiais metais labai padaugėjo AIDS atvejų tarp ŽIV infekuotų švirkščiamųjų narkotikų vartotojų, o tai rodo, kad turi būti sudaromos geresnės galimybės gauti HAART gydymą (3).

Naujienų pranešimas PDF formatu

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Naujienų pranešimas „Word“ dokumento formatu

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Kitos aktualios nuorodos

Figure INF-2: AIDS cases by transmission group and year of diagnosis (1987 to 2003) adjusted for reporting delays, EU

Figure INF-1: AIDS cases among IDUs by country (WHO European Region) and year of diagnosis (1982 to 2003) adjusted for reporting delays

Figure DRD-8: Long term trend in acute drug-related deaths in the EU, 1985 to 2003

ŠIUO METU DAUGIAU KAIP PUSEI MILIJONO EUROPOS GYVENTOJŲ SKIRIAMAS PAKAITINIS GYDYMAS

Ženkliai išaugo paslaugų apimtis opioidus vartojantiems asmenims, tačiau galimybė jas gauti vis dar nevienoda

(11.24.2005 LISABONA)

„Bendras žmonių skaičius, kuriems skiriamas pakaitinis gydymas Europoje šiuo metu jau viršija pusės milijono ribą“, - šiandien teigiama ES narkotikų stebėsenos agentūros (EMCDDA) 2005 m. Metinėje ataskaitoje apie narkotikų problemą Europoje, paskelbtoje Briuselyje.

Per pastarąjį dešimtmetį pakaitinio gydymo mastui išaugus septynis kartus, šiandien jis yra skirtas ne mažiau kaip 530 000 asmenų 28 šalyse (25 ES valstybėse narėse, Norvegijoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje). Jis taikomas specializuotuose gydymo centruose arba jį skiria bendrosios praktikos gydytojai. Manoma, kad tokį gydymą gauna maždaug 25 – 50 proc. nuo opioidų priklausomų asmenų Europoje.

Naujienų pranešimas PDF formatu

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Naujienų pranešimas „Word“ dokumento formatu

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Kitos aktualios nuorodos

Figure 4: Breakdown of medically assisted treatment (MAT) including high-dosage buprenorphine treatment in Europe (EU Member States, Bulgaria, Romania and Norway)

NAUJI POKYČIAI NARKOTIKŲ KONTROLĖS POLITIKOJE IR ĮSTATYMUOSE

Didėja susirūpinimas dėl narkotikų vartojimo poveikio mūsų bendruomenėms

(11.24.2005 LISABONA)

Daugelyje Europos šalių didėja susirūpinimas dėl platesnio narkotikų vartojimo poveikio bendruomenėms, kuriose gyvename, teigia ES narkotikų stebėsenos agentūros (EMCDDA) šiandien paskelbtoje 2005 m. Metinėje ataskaitoje apie narkotikų problemą Europoje.

Specialiojoje apžvalgoje apie su narkotikais susijusį viešosios tvarkos trikdymą EMCDDA pažymi naują narkotikų kontrolės politikos tendenciją – dėmesio skirimą ne tik narkotikų vartojimo mažinimo, bet ir su narkotikais susijusio elgesio, kuris daro neigiamą poveikį pačiai bendruomenei, problemų sprendimą.

„Daugumoje ES valstybių narių, šalyse kandidatėse ir Norvegijoje seniai susiduriama su narkotikų sąlygoto viešosios tvarkos trikdymu , ir tai nėra naujas reiškinys“, teigia agentūra. „Nauja yra kai kurių šalyse didėjanti tendencija politikams šiuos klausimus priskirti vienai bendrai koncepcijai, juos numatant spręsti nacionalinėse narkotikų strategijose“.

Naujienų pranešimas PDF formatu

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Naujienų pranešimas „Word“ dokumento formatu

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

2005 M. METINĖ ATASKAITA: NUSIKALTIMŲ IR KALĖJIMO KLAUSIMAI

Daugelyje ES šalių pranešama apie išaugusį narkotikų kontrolės įstatymų pažeidimų skaičių

(11.24.2005 LISABONA)

Esama duomenų, kad nuo praeitojo dešimtmečio pabaigos narkotikų kontrolės įstatymų pažeidimų (nusikaltimų) skaičius išaugo daugelyje iš 25 ES valstybių narių ir Norvegijoje – šiandien teigiama ES narkotikų stebėsenos agentūros (EMCDDA) 2005 m. Metinėje ataskaitoje apie narkotikų problemą Europoje, paskelbtoje Briuselyje (1).

Agentūros teigimu, ši augimo tendencija 20 šalių 1998–2003 m. laikotarpiu ypač ryški Estijoje ir Lenkijoje, kur pranešimų apie narkotikų kontrolės įstatymų pažeidimus skaičius išaugo atitinkamai dešimt ir tris kartus (2). Tačiau 2003 m. kai kuriose šalyse – Belgijoje, Ispanijoje, Italijoje, Maltoje, Austrijoje ir Slovėnijoje – pranešimų apie tokius nusikaltimus sumažėjo.

Naujienų pranešimas PDF formatu

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Naujienų pranešimas „Word“ dokumento formatu

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Kitos aktualios nuorodos

Table DLO-1 part (i). Number of reports for drug law offences, 1995 to 2003