Lentelės


1 lentelė: Naujos nacionalinės kovos su narkotikais strategijos

2 lentelė: Prevencija Europos mokyklose

3 lentelė: Gydymui vaistais taikomos medžiagos Europoje (įskaitant tyrimus)

4 lentelė: Pakaitinį gydymą gaunančių asmenų skaičius Europoje 2003 m.