Su kokainu susijusios mirtys

Kokaino vartojimo rizika sveikatai kelia vis didesnį pavojų, ypač dėl to, kad kai kuriose šalyse pastebima, jog kokaino vartojimas pasilinksminimo vietose didėja, ypač jaunimo susibūrimo vietose (diskotekose, klubuose). Nors su kokainu susijusių mirčių skaičių įvertinti sunku, tokie skaičiai galėtų būti vertingu didelės rizikos rodikliu ir padėti nustatyti rizikingus vartojimo būdus. Staigios mirtys, kurių atveju aptinkamas tik kokainas be opiatų, nėra dažnos Europoje, todėl gali būti, kad dabartinė statistika su kokainu susijusias mirtis registruoja netiksliai. Europos lygmeniu turima informacija apie mirtis nuo kokaino yra ribota ir pateikiama įvairiomis formomis. Kokainą dažnai vartoja opiatų vartotojai, todėl atliekant toksikologines analizes opiatų perdozavimo atvejais, dažnai randama kokaino kartu su kitomis medžiagomis, tokiomis kaip alkoholis ir benzodiazepinai.

2003 m. apie tokias su kokainu susijusias mirtis pranešė keletas šalių (Reitox nacionalinės ataskaitos): Vokietija (25 atvejai susiję tik su kokainu ir 93 atvejai, susiję su kokainu ir kitais narkotikais; 2002 m. atitinkami skaičiai buvo 47 ir 84), Prancūzija (10 atvejų vien nuo kokaino ir vienas atvejis kartu su vienu vaistu), Graikija (du atvejai nuo kokaino), Vengrija (keturios mirtys dėl kokaino perdozavimo), Nyderlandai (17 mirčių nuo kokaino 2003 m.; nuo 1994 m. (du atvejai) iki 2002 m. (37 atvejai) mirčių daugėjo), Austrija (kokaino rasta 30% su narkotikais susijusių mirčių atvejų, bet vien kokaino rasta vienu atveju ir vienu atveju rasta kokaino kartu su dujomis), Portugalija (kokaino rasta 37% visų su narkotikais susijusių mirčių atveju) ir Jungtinė Karalystė (atvejai, kai kokainas minimas mirties liudijimuose padidėjo nuo 85 2000 m. iki 115 2001 m. ir iki 171 2002 m., per 1993–2001 m. laikotarpį tokie atvejai išaugo aštuonis kartus). 2003 m. Reitox nacionalinėje ataskaitoje Ispanija nurodė, kad 2001 m. kokaino rasta 54% visų su narkotikais susijusių mirčių atvejų, 39 atvejais (8% visų su narkotikais susijusių mirčių) opiatų išvis nerasta, iš kurių 21 atveju mirtis įvyko tik nuo kokaino, o penkiais atvejais nuo kokaino ir alkoholio.

Nepaisant mažo turimos informacijos kiekio, atrodo, kad kokainas suvaidino lemiamą vaidmenį nuo 1% iki 15% su narkotikais susijusių mirčių atvejų tose šalyse, kurios galėjo atskirti mirtį sukėlusias narkotikų rūšis, o kelios šalys (Vokietija, Ispanija, Prancūzija ir Vengrija) pranešė, kad mirtys, susijusios apskritai su narkotikais, siekė maždaug nuo 8 iki 12%. Nors labai sunku ekstrapoliuoti šiuos duomenis visos Europos mastu, tai galėtų reikšti, kad Europos Sąjungoje kasmet keletas šimtų žmonių miršta nuo kokaino. Nors su kokainu susijusių mirčių mažiau nei dėl opiatų įvykusių mirčių, mirtys, susijusios su kokainu, yra rimta ir galbūt aštrėjanti problema; keliose šalyse, kur galima apskaičiuoti tendencijas, matyti aiški kilimo tendencija.

Be to, kokainas gali prisidėti prie mirčių dėl širdies kraujagyslių problemų (aritmijų, miokardo infarktų ir kraujo išsiliejimo į smegenis; žr. Ghuran ir Nolan, 2000), ypač kai narkotikų vartotojai yra linkę į tokias ligas, tačiau daugelis tokių mirčių gali likti neužregistruotos.