Reitox nemzeti jelentések

A Reitox nemzeti hálózatok minden évben jelentést szolgáltatnak az EMCDDA-nak az adott országban fennálló nemzeti kábítószer-helyzetről. Ezek a jelentések az EMCDDA számára felbecsülhetetlen eszközt jelentenek, többek között az éves jelentés összeállításához.