Adatelemek kategóriánként

Ábrák  |  Dobozok  |  Táblázatok

Ábrák


1. ábra: A kannabiszhasználat életprevalenciája, előző évi és előző havi prevalenciája a 15–16 éves diákok körében, 2003

2. ábra: Az iskolai politikák kidolgozása

3. ábra: A közelmúltbeli (előző hónap) kannabiszhasználat a fiatal felnőttek (15–24 évesek) körében, országos felmérések alapján

4. ábra: A közelmúltbeli (előző év) kannabisz-használat tendenciái a fiatal felnőttek (15–34 évesek) körében, országos felmérések alapján

5. ábra: A kannabiszhasználat életprevalenciája a 15–16 éves diákok körében az ESPAD felmérés 1995-ös, 1999-es és 2003-as fordulójában közöltek alapján

6. ábra: A közelmúltbeli (előző év) amfetaminhasználat kiválasztott korú fiatal felnőttek – 15–34 és 15–24 évesek – körében, lakossági felmérések alapján

7. ábra: Életprevalencia és közelmúltbeli (előző év) extasyhasználat kiválasztott korú fiatal felnőttek – 15–34 és 15–24 évesek – körében, lakossági felmérések alapján

8. ábra: A közelmúltbeli (előző év) amfetaminhasználat tendenciái fiatal felnőttek (15–34 évesek) körében, lakossági felmérések alapján

9. ábra: A közelmúltbeli (előző év) extasy-használat tendenciái a fiatal felnőttek (15–34 évesek) körében, lakossági felmérések alapján

10. ábra: A közelmúltbeli (előző év) kokainhasználat az összes fiatal felnőtt, illetve a fiatal férfiak körében, országos felmérések alapján

11. ábra: A közelmúltbeli (előző év) kokainhasználat tendenciái fiatal felnőttek (15–34 évesek) körében, lakossági felmérések alapján

12. ábra: Becslések a problematikus kábítószer-használat előfordulásáról az 1999–2003 közötti időszakban (1000 főre jutó esetek száma a 15–64 éves populációban)

13. ábra: Országos és helyi becslések a problematikus kábítószer-használat előfordulásáról az 1999–2003-as időszakban (1000 főre jutó esetek száma a 15–64 éves populációban)

14. ábra: Új injekciós opiáthasználó járóbeteg-páciensek az összes új opiáthasználó számának arányában, országok szerint, 2003

15. ábra: AIDS-es esetek a fertőzési csoport és a diagnózis éve szerint (1987–2003), a bejelentési késedelmekre kiigazítva, EU

16. ábra: Országos és helyi becslések a HCV előfordulásáról az injekciós kábítószer-használók körében, 2002–2003

17. ábra: Bejelentett hepatitis C esetek, az injekciós kábítószer-használóként bejelentett esetek százaléka, 1992–2003

18. ábra: Tű- és fecskendőcsere-programok bevezetése az EU 23 országában, Norvégiában és Bulgáriában

19. ábra: Tendenciák az akut kábítószerrel összefüggő halálesetek áldozatai átlagéletkorának alakulásában az EU-15 néhány tagállamában, 1990–2001/03

20. ábra: A kábítószer-használattal összefüggő akut halálesetek általános alakulása az EU-15 tagállamaiban és a kábítószerrel összefüggő halálesetek 25 év alatti áldozatai arányának alakulása, 1990–2003

21. ábra: A kábítószer-használattal összefüggő akut halálesetek átfogó alakulása az új tagállamokban és a tagjelölt országokban és a 25 év alatti áldozatok arányának alakulása, 1996–2003

22. ábra: Injekciós kábítószer-használóknál újonnan diagnosztizált HIV fertőzések az EU kiválasztott országaiban, Oroszországban és Ukrajnában, a jelentés éve szerint

23. ábra: Közelmúltbeli (elmúlt év) kannabiszhasználat a fiatal felnőttek körében (15–34 évesek) az EU-ban és az USA-ban

24. ábra: Közelmúltbeli (elmúlt év) kokainhasználat a fiatal felnőttek körében (15–34 évesek) az EU-ban és az USA-ban

25. ábra: Közelmúltbeli (elmúlt év) extasy-használat a fiatal felnőttek körében (15–34 évesek) az EU-ban és az USA-ban