A kokainnal összefüggő halálesetek

A kokainhasználat egészségügyi kockázataival kapcsolatban egyre növekvő aggályok merültek fel, különösen a néhány országban megfigyelhető, növekvő tendenciát mutató rekreációs kokainhasználat miatt, ami különösen a fiatalok csoportjai által látogatott helyszíneken (diszkókban, klubokban) jellemző. Bár a kokainnal összefüggő halálesetek pontos számát nehéz felbecsülni, ez a mérőszám a fokozott kockázat hasznos mutatója lehetne, illetve segítene felismerni a kockázatos használatformákat. Ugyan Európában ritkának tűnnek az olyan akut halálesetek, amikor a kokain opiátok nélkül van jelen, valószínűsíthető, hogy a jelenlegi statisztika nem tartja nyilván megfelelően a kokainnal összefüggő haláleseteket. A kokain okozta halálesetekről európai szinten korlátozott információ áll rendelkezésre, és a jelentések formája is különböző. A kokainfogyasztás az opiáthasználók között gyakori, ezért az opiát-túladagolásos esetek toxikológiai elemzése gyakran kimutatja a kokaint is, az egyéb anyagokon, pl. alkoholon és benzodiazepineken kívül.

Kokain okozta halálesetekről 2003-ban számos ország tett jelentést (Reitox országjelentések): Németország (25 esetben a kokain egymagában, 93 esetben más drogokkal kombináltan volt jelen; 2002-ben a megfelelő számadat 47, illetve 84), Franciaország (10 haláleset kizárólag a kokain miatt, egy esetben pedig egy gyógyszerrel együtt), Görögország (két kokain okozta eset), Magyarország (négy kokain-túladagolásos haláleset), Hollandia (17 haláleset a kokain miatt 2003-ban, az 1994-es két esettől a 2002-es 37 esetig növekvő tendenciával), Ausztria (a kábítószerrel összefüggő halálesetek 30%-ában találtak kokaint, de egymagában csak három esetben, illetve egy esetben gázzal együtt), Portugália (a kábítószerrel összefüggő halálesetek 37%-ában találtak kokaint) és az Egyesült Királyság (a kokain „említése” a halotti bizonyítványokon a 2000-es 85-ről 2001-re 115-re, 2002-re pedig 171-re emelkedett, az 1993–2001 közötti időszakban összesen nyolcszoros növekedés következtében). A 2003-as Reitox országjelentésben Spanyolország arról számolt be, hogy 2001-ben a kokain az összes kábítószerrel összefüggő haláleset 54%-ában volt jelen; 39 esetben (az összes kábítószerrel összefüggő haláleset 8%-a) a halál opiátok nélkül következett be, ezek közül 21-et kizárólag a kokain okozott, ötöt pedig a kokain és az alkohol együttesen.

A rendelkezésre álló információk korlátozottsága ellenére úgy tűnik, hogy a kokain a kábítószerrel összefüggő halálesetek 1–15%-ában játszott meghatározó szerepet azokban az országokban, amelyek a halált okozó kábítószer típusa szerint differenciált adatokat tudtak közölni; számos ország (Németország, Spanyolország, Franciaország és Magyarország) a kábítószerrel összefüggő halálesetek arányát körülbelül 8–12%-ban jelölte meg. Bár ezeket az eredményeket nagyon nehéz Európa egészére kivetíteni, ez évi több száz, kokainnal összefüggő halálesetet jelenthet az EU szintjén. Igaz, hogy a számadatok jóval alacsonyabbak az opiátok okozta halálesetek számánál, a kokainnal összefüggő halálozás ezzel együtt komoly és feltehetőleg növekvő problémát jelent; abban a néhány országban, ahol a tendenciákat meg lehet becsülni, általában növekedést mutat.

A kokain fontos közrejátszó lehet a szív- és érrendszeri problémák (ritmuszavar, szívizominfarktus, agyvérzés; ld. Ghuran és Nolan, 2000) miatti halálesetekben, különösen az erre fogékony használók tulajdonságai körében, és sok ilyen eset észrevétlen maradhat.