Lehdistötiedotteet

KOKAIINI, AMFETAMIINIT, EKSTAASI JA KANNABIS: VIIMEAIKAISET KEHITYSSUUNTAUKSET

Kokaiinista on tulossa monien eurooppalaisten nuorten suosima stimulantti

(24.11.2005 LISSABON)

Kokaiinista on tullut tärkeä tekijä Euroopan huumemarkkinoilla, ilmoittaa EU:n huumevirasto (EMCDDA) tänään Brysselissä julkistetussa raportissaan (Vuosiraportti 2005: huumeongelma Euroopassa). Kokaiinin laittoman kaupan ja kulutuksen indikaattorit osoittavat kokaiinin tuonnin ja käytön lisääntyneen voimakkaasti. Näyttöä löytyy yhä enemmän myös kokaiiniin liittyvistä terveysongelmista.

EMCDDA arvioi, että noin 9 miljoonaa eurooppalaista (3% kaikista aikuisista) on käyttänyt kokaiinia ainakin kerran elämässään. Huumetta on viimeisen vuoden aikana kokeillut arviolta 3 – 3,5 miljoonaa eurooppalaista (1% kaikista aikuisista). Nykyisiä huumeiden käyttäjiä, jotka ovat käyttäneet sitä edellisen kuukauden aikana, on noin 1,5 miljoonaa (0,5% kaikista aikuisista). Käyttäjät ovat pääosin nuoria, 15–34-vuotiaita aikuisia, etenkin nuoria miehiä ja kaupunkilaisia.

Kokaiinin käyttö vaihtelee huomattavasti eri maissa. Useimmissa kansallisissa tutkimuksissa on arvioitu, että sitä on käyttänyt nuorista eurooppalaisista ainakin kerran elämässään 1,0–11,6% ja viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 0,2–4,6%.

Lehdistötiedote (PDF)

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Lehdistötiedote (Microsoft Word)

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Muut asiaan liittyvät linkit

Figure 25: Recent (last year) use of cocaine among young adults (15–34 years old) in Europe and the USA

Figure 8: Trends in recent use (last year) of amphetamines among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 9: Trends in recent use (last year) of ecstasy among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 4: Trends in recent use (last year) of cannabis among young adults (aged 15–34), measured by national surveys

TARTUNTATAUDIT, HUUMEIDEN ONGELMAKÄYTTÖ JA HUUMEKUOLEMAT

Heteroseksi on ohittanut huumeiden pistoskäytön AIDSin yleisimpänä tartuntatapana

LISSABON)

EU:n huumevirasto (EMCDDA) varoittaa tänään Brysselissä julkistettavassa vuoden 2005 raportissaan (Vuosiraportti 2005: huumeongelma Euroopassa), että heteroseksi on ohittanut huumeiden pistoskäytön AIDSin yleisimpänä tartuntatapana Kun vuoteen 2001 asti suurin osa uusista AIDS-tapauksista EU:ssa johtui huumeiden pistoskäytöstä, uusimpien tietojen mukaan AIDS tartunnat saadaan nykyisin useimmiten heteroseksissä (1).

EMCDDA:n (2) mukaan keskeinen myötävaikuttava tekijä suuntauksessa on HIV-positiivisten pistoskäyttäjien aiempaa parempi pääsy erittäin tehokkaaseen antiretroviraaliseen hoitoon (HAART)*. Yli 75% HAART-hoitoa tarvitsevista pääsee nykyisin hoitoon useimmissa Länsi-Euroopan maissa, joskin Baltian maissa hoitoa on heikosti saatavissa. Esimerkiksi Latviassa HIV-positiivisten pistoskäyttäjien AIDS-tapaukset ovat lisääntyneet merkittävästi, mikä viittaa tarpeeseen parantaa HAART-hoidon saatavuutta (3).

Lehdistötiedote (PDF)

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Lehdistötiedote (Microsoft Word)

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Muut asiaan liittyvät linkit

Figure INF-2: AIDS cases by transmission group and year of diagnosis (1987 to 2003) adjusted for reporting delays, EU

Figure INF-1: AIDS cases among IDUs by country (WHO European Region) and year of diagnosis (1982 to 2003) adjusted for reporting delays

Figure DRD-8: Long term trend in acute drug-related deaths in the EU, 1985 to 2003

YLI PUOLI MILJOONAA EUROOPPALAISTA SAA KORVAUSHOITOA

Opiaattiriippuvaisten palvelut ovat lisääntyneet selvästi, mutta niiden saatavuus vaihtelee

(24.11.2005 LISSABON)

Korvaushoitoa saavien kokonaismäärä Euroopassa on nyt ylittänyt puoli miljoonaa, toteaa EU:n huumevirasto (EMCDDA) tänään Brysselissä julkistetussa raportissaan (Vuosiraportti 2005: huumeongelma Euroopassa).

Viraston mukaan korvaushoidossa olevien määrä on viime vuosikymmenen aikana kasvanut seitsenkertaisesti. Ainakin 530 000 asiakasta 28 maassa (EU:n 25 jäsenvaltiota, Norja, Bulgaria ja Romania) saa korvaushoitoa joko erikoistuneissa hoitoyksiköissä tai yleislääkärin hoidossa. Euroopan opiaattiongelmaisista ainakin neljäsosa, ehkä jopa puolet on arvioiden mukaan tällaisessa hoidossa.

Lehdistötiedote (PDF)

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Lehdistötiedote (Microsoft Word)

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Muut asiaan liittyvät linkit

Figure 4: Breakdown of medically assisted treatment (MAT) including high-dosage buprenorphine treatment in Europe (EU Member States, Bulgaria, Romania and Norway)

HUUMEPOLITIIKAN JA -LAINSÄÄDÄNNÖN VIIMEAIKAINEN KEHITYS

Levottomuutta huumeidenkäytön yhteisöllisestä vaikutuksesta

(24.11.2005 LISSABON)

Monissa Euroopan maissa ollaan huolestuneita huumeidenkäytön laajemmista vaikutuksista asuinyhteisöihin, todetaan tänään EU:n huumeviraston (EMCDDA) raportissa (Vuosiraportti 2005: huumeongelma Euroopassa).

Erityiskatsauksessa huumeisiin liittyvistä julkisista häiriöistä (haitoista) EMCDDA esittelee uuden kehityssuuntauksen, jonka mukaan huumevalvonnan toimia ei kohdenneta vain laitonta huumeidenkäyttöä vähentäviin toimiin, vaan myös muuhun huumeisiin liittyvään käyttäytymiseen, jolla on yhteisön kannalta haitallisia vaikutuksia.

“Huumeidenkäyttöön liittyvässä käyttäytymisessä, tilanteissa ja toiminnassa, on esiintynyt pitkään erityyppisiä julkisia häiriöitä useimmissa EU:n jäsenvaltioissa, ehdokasmaissa ja Norjassa. Ilmiö ei ole uusi”, virastosta todetaan. “Uutta on joissakin maissa voimistuva poliittisten päättäjien pyrkimys yhdistää kyseiset ilmiöt yhden yläkäsitteen alle, jota käsitellään yhtenäisenä kokonaisuutena kansallisissa huumestrategioissa.”

Lehdistötiedote (PDF)

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Lehdistötiedote (Microsoft Word)

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

VUOSIRAPORTTI 2005: ERITYISTEEMANA RIKOKSET JA VANKILA

Useimmat EU-maat ilmoittavat huumausainerikosten määrän lisääntymisestä

(24.11.2005 LISSABON)

Useimmissa EU:n 25 jäsenvaltiossa ja Norjassa huumausainelainsäädäntöä vastaan tehtyjen huumausainerikosten määrän raportoidaan lisääntyneen 1990-luvun jälkipuoliskolta lähtien. Näin toteaa EU:n huumevirasto (EMCDDA) tänään julkistetussa Vuosiraportissaan 2005: huumeongelma Euroopassa (1).

Tämä kasvusuuntaus 20 maassa vuosina 1998–2003 on viraston mukaan erityisen selvä Virossa, jossa ilmoitetut rikokset huumelainsäädäntöä vastaan lisääntyivät kymmenkertaisesti, ja Puolassa, jossa ne lisääntyivät kolminkertaisesti (2). Joidenkin maiden raportit osoittavat näiden rikosten määrän kuitenkin vähentyneen vuonna 2003. Näitä maita olivat Belgia, Espanja, Italia, Malta, Itävalta ja Slovenia.

Lehdistötiedote (PDF)

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Lehdistötiedote (Microsoft Word)

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Muut asiaan liittyvät linkit

Table DLO-1 part (i). Number of reports for drug law offences, 1995 to 2003