Reitoxin kansalliset raportit

Joka vuosi Reitoxin kansalliset koordinointikeskukset toimittavat EMCDDA:lle raportin kansallisesta huumetilanteesta maassaan. Nämä raportit ovat EMCDDA:lle hyvin arvokas resurssi esimerkiksi vuosiraporttia laadittaessa.