Laatikot


Laatikko 1: Terveystilanteen jatkuvan seurantajärjestelmän perustaminen

Laatikko 2: Huumeisiin liittyvä yleinen haitta: suuntaukset politiikoissa ja toimenpiteissä, EMCDDA:n vuoden 2005 vuosiraportti: erityiskysymykset

Laatikko 3: Alkoholia ja muita päihteitä koskeva eurooppalainen koululaiskyselyhanke (ESPAD): hyödyllinen apuväline nuorten huumeiden- ja alkoholinkäytön suuntausten ymmärtämiseksi

Laatikko 4: Väestön huumeidenkäytön arviointi

Laatikko 5: Hoidontarpeen indikaattori

Laatikko 6: Takavarikkojen ja markkinatietojen tulkinta

Laatikko 7: Hiv ja aids Itä-Euroopassa

Laatikko 8: Erittäin tehokas antiretroviraalinen hoito WHO:n Euroopan aluetoimiston alueella

Laatikko 9: Palvelujen saatavuuden parantaminen

Laatikko 10: Buprenorfiini: hoito-, väärinkäyttö- ja määräyskäytännöt, EMCDDA:n vuoden 2005 vuosiraportti: erityiskysymykset

Laatikko 11: Tietoa huumeidenkäytöstä ja rikollisuudesta

Laatikko 12: Vankilan vaihtoehdot: kohderyhmänä rikoksia tekevät huumeiden ongelmakäyttäjät EU:ssa, EMCDDA:n vuoden 2005 vuosiraportti: erityiskysymykset