Luokittain

Kaaviot  |  Laatikot  |  Taulukot

Kaaviot


Kaavio 1: Kannabista ainakin kerran käyttäneet, viimeisen vuoden aikana käyttäneet ja viimeisen kuukauden aikana käyttäneet 15- ja 16-vuotiaat koululaiset vuonna 2003

Kaavio 2: Koulujen politiikat

Kaavio 3: Kannabiksen nykyinen käyttö (viimeisen kuukauden aikana) nuorten aikuisten (15–24-vuotiaat) keskuudessa kansallisissa väestötutkimuksissa mitattuna

Kaavio 4: Suuntaukset kannabiksen hiljattaisessa käytössä (viimeisen vuoden aikana) nuorten aikuisten keskuudessa (15–34-vuotiaat) kansallisissa väestötutkimuksissa mitattuna (1)

Kaavio 5: Kannabista ainakin kerran käyttäneet 15- ja 16-vuotiaat koululaiset vuosien 1995, 1999 ja 2003 ESPAD-kyselyjen mukaan

Kaavio 6: Amfetamiinien hiljattainen käyttö (viimeisen vuoden aikana) 15–34-vuotiaiden ja 15–24-vuotiaiden nuorten aikuisten keskuudessa kansallisissa väestötutkimuksissa mitattuna

Kaavio 7: Ekstaasin käyttö ainakin kerran elämässä ja hiljattainen käyttö (viimeisen vuoden aikana) 15–34-vuotiaiden ja 15–24-vuotiaiden nuorten aikuisten keskuudessa kansallisissa väestötutkimuksissa mitattuna

Kaavio 8: Suuntaukset amfetamiinien hiljattaisessa käytössä (viimeisen vuoden aikana) nuorten aikuisten (15–34-vuotiaat) keskuudessa kansallisissa väestötutkimuksissa mitattuna (1)

Kaavio 9: Suuntaukset ekstaasin hiljattaisessa käytössä (viimeisen vuoden aikana) nuorten aikuisten (15–34-vuotiaat) keskuudessa kansallisissa väestötutkimuksissa mitattuna (1)

Kaavio 10: Kokaiinin hiljattainen käyttö (viimeisen vuoden aikana) kaikkien nuorten aikuisten ja nuorten miesten keskuudessa kansallisissa väestötutkimuksissa mitattuna

Kaavio 11: Suuntaukset kokaiinin hiljattaisessa käytössä (viimeisen vuoden aikana) nuorten aikuisten (15–34-vuotiaat) keskuudessa kansallisissa väestötutkimuksissa mitattuna (1)

Kaavio 12: Arviot huumeiden ongelmakäytön levinneisyydestä vuosina 1999–2003 (osuus tuhannesta 15–64-vuotiaasta)

Kaavio 13: Kansalliset ja paikalliset arviot huumeiden ongelmakäytön levinneisyydestä vuosina 1999–2003 (tapaukset tuhatta 15–64-vuotiasta kohti)

Kaavio 14: Opiaatteja suonensisäisesti käyttävien uusien avohoitopotilaiden osuus kaikista uusista opiaattiasiakkaista maittain vuonna 2003

Kaavio 15: Aids-tapaukset tartuntatavan ja dignosointivuoden mukaan (1987–2003) EU:ssa raportointiviiveiden johdosta mukautettuina

Kaavio 16: Kansalliset ja paikalliset arviot HCV:n levinneisyydestä huumeiden injektiokäyttäjien keskuudessa vuosina 2002 ja 2003

Kaavio 17: Ilmoitetut C-hepatiittitapaukset, injektiokäyttöön liittyvien tapausten osuus vuosina 1992–2003

Kaavio 18: Neulojen ja ruiskujen vaihto-ohjelmien täytäntöönpano 24 EU-maassa, Norjassa ja Bulgariassa

Kaavio 19: Suuntaukset äkillisten huumekuolemien uhrien keski-iässä joissakin EU-15:n jäsenvaltioissa vuosina 1990–2001/2003

Kaavio 20: Yleinen suuntaus äkillisissä huumekuolemissa EU-15:n jäsenvaltioissa ja suuntaus alle 25-vuotiaiden uhrien osuudessa huumekuolemista vuosina 1990–2003

Kaavio 21: Yleinen suuntaus äkillisissä huumekuolemissa uusissa jäsenvaltioissa ja ehdokasvaltioissa ja suuntaus alle 25-vuotiaiden uhrien osuudessa huumekuolemista vuosina 1996–2003

Kaavio 22: Huumeiden injektiokäyttäjillä diagnosoidut hiv-tartunnat tietyissä EU-maissa, Venäjällä ja Ukrainassa raportointivuoden mukaan

Kaavio 23: Kannabista hiljattain (viimeisen vuoden aikana) käyttäneet nuoret aikuiset (15–34-vuotiaat) EU:ssa ja Yhdysvalloissa

Kaavio 24: Ekstaasia hiljattain (viimeisen vuoden aikana) käyttäneet nuoret aikuiset (15–34-vuotiaat) EU:ssa ja Yhdysvalloissa

Kaavio 25: Kokaiinia hiljattain (viimeisen vuoden aikana) käyttäneet nuoret aikuiset (15–34-vuotiaat) EU:ssa ja Yhdysvalloissa