Kohdennetun ehkäisevän huumetyön tarve

Kohdennettu ehkäisevä huumetyö keskittyy henkilöihin, joilla on tunnistettu olevan huumeongelmien riskitekijöitä, kuten tarkkaavaisuuden ja ylivilkkauden häiriö (ADHD). ADHD:sta kärsiviin nuoriin kohdennettuja ehkäisytoimia on kuitenkin raportoitu vain Saksasta ja Ruotsista. Saksassa on arvioitu, että 2–6 prosenttia 6–18-vuotiaista kärsii ADHD:sta, mikä tekee siitä yhden lasten ja nuorten yleisimmistä kroonisista sairauksista. Ruotsissa näille nuorille tarkoitettuun ehkäisystrategiaan sisältyy kognitiivista ja sosiaalista koulutusta, ja menetelmiä levitetään ehkäisytyön ammattilaisille tarkoitetun koulutuksen kautta. Lähes kaikki alle kouluikäiset lapset kuuluvat perusterveydenhoidon piiriin ja useimmat heistä ovat lastentarhassa, joten suurin osa riskialttiista lapsista voidaan tunnistaa järjestelmällisen seulonnan ja yksilöllisten toimien kautta.

Italian toimintasuunnitelmassa painotetaan voimakkaasti lasten ja nuorten psykopatologisia häiriöitä ja vakavia käyttäytymisongelmia, jotka ennakoivat huumausaineiden käyttöä ja väärinkäyttöä, ellei niihin puututa varhaisessa vaiheessa. Tunnistettuihin ongelmiin sisältyvät käyttäytymisongelmat, tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö, ahdistus yhdistettynä mielialahäiriöihin, bulimia ja psykogeeninen liikalihavuus, persoonallisuushäiriöt, vuorovaikutusongelmat, traumaperäinen stressihäiriö ja paniikkikohtaukset. Ratkaisuksi ehdotetaan sekä yleisen että valikoivan ehkäisevän huumetyön lähestymistapoja.